Interpelacja w sprawie niewdrożenia przez Polskę unijnej dyrektywy o zapobieganiu powodziom

Prof. Ryszard Legutko w dniu 27 lipca 2010 r. złożył interpelację skierowaną do Komisji Europejskiej w sprawie niewdrożenia przez Polskę unijnej dyrektywy o zapobieganiu powodziom. Poniżej treść interpelacji (proszę kliknąć w tytuł aktualności).

Treść interpelacji :

W ubiegłym roku minął termin wdrożenia przez rządy państw UE dyrektywy z roku 2007 o zapobieganiu powodziom. Dyrektywa ta była odpowiedzią instytucji europejskich na powodzie, które miały miejsce w dolinie Dunaju w roku 2002.

Dokument wyznacza państwom członkowskim Unii Europejskiej terminy wykonania określonych czynności, m.in.: oceny ryzyka powodziowego, opracowania map zagrożenia oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Wszystkie te zadania mają służyć zwiększeniu wysiłków w walce z żywiołem.

Jednym z państw, które w wyznaczonym terminie nie wdrożyły dyrektywy jest Polska. W styczniu 2010 r. Komisja Europejska po raz pierwszy wysłała do Polski list z upomnieniem za brak informacji o stanie wdrożenia unijnej dyrektywy, dziś po raz kolejny rząd RP jest o to pytany.

W związku z powyższym, bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

–     jaka jest treść odpowiedzi rządu RP na pismo Komisji Europejskiej ze stycznia 2010 r.?

–     jakie są przyczyny niewdrożenia przez rząd RP dyrektywy z roku 2007 o zapobieganiu powodziom?

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!