Działalność

Działalność Poselska

W poprzednich kadencjach Parlamentu Europejskiego, prof. Ryszard Legutko pracował w komisjach: Spraw Zagranicznych; Petycji; Transportu i Turystyki; Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności; Spraw Konstytucyjnych; Kontroli Budżetowej; Gospodarczej i Monetarnej oraz w podkomisjach: Bezpieczeństwa i Obrony; Praw Człowieka. 

Obecnie zasiada w komisji Kultury i Edukacji (CULT), która zajmuje się wszelkimi aspektami kulturalnymi Unii, takimi jak upowszechnianie kultury, dziedzictwo kulturowe, różnorodność kulturowa i językowa, a także edukacja, polityka audiowizualna, polityka informacyjna i medialna, kulturalne i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, sprawy młodzieży i sportu.

Szczegółowe informacje na temat sprawozdań, projektów rezolucji, pytań ustnych, interpelacji oraz zapytań pisemnych znaleźć można tutaj.

Działalność Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR)

Prof. Ryszard Legutko od 2011 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego a od 2017 roku funkcję współprzewodniczącego grupy EKR.

Jest równocześnie szefem delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Jako przewodniczący grupy EKR jest także członkiem Konferencji Przewodniczących, czyli najważniejszego organu politycznego i organizacyjnego izby .

Podstawą działalności grupy EKR, skupiającej siły polityczne z 16 krajów jest „Deklaracja Praska”, która wyznacza zasady, jakimi kieruje się grupa oraz wyznacza kierunek zmian w jakim powinna podążać Europa. Grupa reprezentuje partie krajów członkowskich, które sprzeciwiają się coraz dalej idącej integracji unijnej, nierównemu traktowaniu jej członków oraz rozszerzającemu się mechanizmowi odbierania krajom członkowskim ich zapisanych w traktatach kompetencji. Grupa EKR za zadanie stawia sobie współtworzenie nowoczesnej, rozwijającej się Unii Europejskiej, otwartej na handel, bliższej obywatelom i respektującej różnorodność w Europie w duchu współpracy, w oparciu o zdrowy rozsadek, wsłuchiwanie się w głos obywateli i poszanowanie woli państw członkowskich, które ją współtworzą.

Najnowsze działania podejmowane przez Grupę EKR znajdziecie Państwo tutaj.

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!