Biogram

Prof. Ryszard Legutko

Urodzony 24 grudnia 1949 roku w Krakowie – polski naukowiec i polityk, profesor filozofii, publicysta, autor książek o tematyce społeczno-politycznej, tłumacz i komentator dzieł Platona. Specjalizuje się w filozofii politycznej i społecznej, filozofii starożytnej oraz historii filozofii.

Wykładał gościnnie między innymi na uniwersytetach: Yale, Cambridge, Harvard, Notre Dame, Catholic University of America, St. Thomas University, Colby College, Middlebury College.

Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost”, „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Polskiej”, „Gazecie Polskiej Codziennie”, „W Sieci”, „Do Rzeczy”, „Nowym Państwie”, „Naszym Dzienniku”, a także anglojęzycznych “The Wall Street Journal”, „Critical Review”, „First Things”, “National Review”, “The Article” czy “Law & Liberty”.

W latach 80. redagował w Krakowie podziemne czasopismo „Arka”. Do października 2005 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej, którego w 1992 był współzałożycielem.

1973

Ukończenie studiów z zakresu filologii angielskiej na UJ

1976

Ukończenie studiów z zakresu filozofii na UJ

1991

Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (tytuł rozprawy habilitacyjnej: Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona)

1998

Uzyskanie tytuł profesora nauk humanistycznych

2003

Objęcie stanowiska profesora zwyczajnego UJ

2005-2007

Senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji

2007

minister edukacji narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego

2007-2009

sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, odpowiedzialny za sferę nauki, kultury i dziedzictwa narodowego. Przewodniczący Rady do Spraw Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP

2009-2014

Poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji

2014-2019

Poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

od 2014

Szef delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim

od 2017

Współprzewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE

od 2019

Poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji

Książki

Prof. Ryszard Legutko jest tłumaczem i komentatorem dzieł Platona oraz autorem ponad 20 książek o tematyce filozoficznej, politycznej i społecznej. Książka „Triumf człowieka pospolitego” (Demon in Democracy) przetłumaczona została na 6 języków.

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!