Interpelacja w sprawie dotacji na budowę gazoportu w Świnoujściu

Prof. Ryszard Legutko w dniu 30 sierpnia 2010 r. złożył interpelację skierowaną do Komisji Europejskiej w sprawie dotacji na budowę gazoportu w Świnoujściu. Poniżej treść interpelacji (proszę kliknąć w tytuł aktualności).

Jednym z ważniejszych zadań przed jakim stoi Komisja Europejska jest zagwarantowanie Unii Europejskiej bezpieczeństwa energetycznego, poprzez dywersyfikację jej dostaw.

W tym celu kolejne rządy polski podjęły próbę budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Ma on zaspokoić 30% potrzeb kraju, uniezależniając Polskę od dostaw gazu z Rosji. Zakończenie budowy terminalu planowane jest na rok 2014, a jego budowa ma zostać w części sfinansowana z funduszy europejskich.

Niestety strona niemiecka domaga się dodatkowych analiz oddziaływania terminalu na środowisko, choć spółka która realizuje inwestycje odpowiednie analizy przedstawiła, również Komisja Europejska mimo wcześniejszych uwag wycofała się z zastrzeżeń dotyczących obszarów Natury 2000.

Wielu ekspertów wyraża opinię, iż próba wstrzymania inwestycji nie jest powodowana względami ekologicznymi, lecz walką niemiecko – rosyjskiej spółki budującej gazociąg Nord Stream z polską konkurencją. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 – czy, Komisja Europejska dostrzega w podejmowanych przez stronę niemiecką działaniach próbę opóźnienia budowy terminalu LNG w Świnoujściu?

 – czy, wstrzymywanie dofinansowania ze środków europejskich budowy gazoportu w Świnoujściu, nie stoi w sprzeczności z deklaracjami komisarza UE ds. energii, który zapowiadał „większy nacisk UE na dywersyfikację źródeł energii”?

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!