Zapytanie ws. zwiększenia podatku VAT na wyroby medyczne w Polsce

Prof. Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej ws. zwiększenia podatku VAT na wyroby medyczne w Polsce.

Treść zapytania:

Komisja Europejska w styczniu br. wezwała Polskę do zwiększenia wysokości VAT na wyroby medyczne z obowiązujących 8% do 23%. Należy zwrócić uwagę, że w obecnej niezwykle trudnej sytuacji finansowej szpitali w Polsce, zwiększenie wysokości VAT na wyroby medyczne w krótkim czasie doprowadzi do dalszego pogorszenia ich sytuacji ekonomicznej, co w konsekwencji ograniczy dostępu pacjentów do usług medycznych.

Postępowanie Komisji Europejskiej, które skutkować będzie ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej stoi w sprzeczności z artykułem 35 Karty Praw Podstawowych, który mówi m.in. iż: „każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia (…)”

Pamiętając o kryzysie w polskiej ochronie zdrowia oraz w nawiązaniu do art. 35 KPP, zwracam się z pytaniem, czy Komisja Europejska wstrzyma działania zmierzające do wymuszenia na Polsce zwiększenia podatku VAT na wyroby medyczne?

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!