Zapytanie ws. walki z przejawami polskości na Litwie

Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszard Legutko złożył interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie walki z przejawami polskości na Litwie.

Treść interpelacji :

Na Liwie trwa narastająca walka z przejawami polskości. Litewski sąd zdecydował w ostatnich tygodniach o karaniu Polaków wywieszających tablice z polskimi nazwami ulic.

Zapis o dwujęzycznych tablicach z nazwami ulic obowiązywał do roku 2010 (do tego roku obowiązywała ustawa z roku 1989). Obecnie władze Litwy nie uchwaliły nowej ustawy o mniejszościach narodowych. Co więcej decyzją sądu o nałożeniu kary za tablicę z polską nazwą ulicy władze Litwy złamały zapis artykuły 11 pkt. 3 konwencji ramowej Rady Europy o mniejszościach narodowych, której Litwa jest sygnatariuszem. Działania na Litwie wymierzone przeciwko polskiej mniejszości narodowej nie są pierwszymi tego typu. Wcześniej wymierzone były przeciwko oryginalnej pisowni polskich nazwisk oraz przeciwko polskim szkołom. Mniejszość polska na Litwie to około 200.000 tys. ludności (2011r.)


Zwracam się do Komisji z zapytaniem:

  1. Czy KE zamierza podjąć działania mające na celu wypracowanie przez Litwę ustawy zapewniającej ochronę mniejszości narodowych?
  2. Czy według KE Litwa realizuje zapisy konwencji ramowej oraz innych instrumentów europejskich służących ochronie praw mniejszości narodowych?
Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!