Zapytanie ws. środków z Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej w sprawie środków z Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

                 
                     Treść zapytania :

Komitet Regionów – organ doradczy i opiniodawczy Wspólnot, gromadzi przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE. Komitet wyraził pełne poparcie dla programu Komisji Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz wezwał do pogłębienia partnerstwa między instytucjami UE. Komitet, ostrzegł przed niebezpieczeństwem związanym z położeniem przez Komisję zbyt małego nacisku na politykę spójności, rozwój obszarów wiejskich i środowisko. Podjęte podczas 110. sesji, stanowisko w sprawie programu prac Komisji w roku 2015 dotyczyło m. in. utworzonego w ostatnim czasie  Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Środki z funduszu mają być inwestowane w infrastrukturę, infrastrukturę transportową, kształcenie, badania i innowacje, energię ze źródeł odnawialnych oraz w MŚP i spółki o średniej kapitalizacji.

W jednym ze stwierdzeń ww. stanowiska: Komitet Regionów z zadowoleniem przyjął fakt, że EFIS ma w ciągu najbliższych trzech lat zgromadzić środki w wysokości 315 mld euro w postaci dodatkowych inwestycji w obszarach strategicznych.

W związku z powyższym proszę Komisję o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Ile środków z EFIS zostanie przeznaczone na rzecz inwestycji infrastrukturalnych w Polsce?

2. Czy samorządy będą miały wpływ na proces dystrybucji środków w regionach, subregionach i miastach? Czy będą mogły wpływać na wybór celu inwestycji?

3. Jaki będzie rozdział środków pomiędzy poszczególne regiony Rzeczypospolitej Polskiej?

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!