Zapytanie ws. różnicy w jakości towarów trafiających na rynki Europy Zachodniej i Wschodniej

Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej w sprawie różnicy w jakości towarów trafiających na rynki Europy Zachodniej i Wschodniej.

Treść zapytania :


W państwach Unii Europejskiej, które przystąpiły do wspólnoty od 2004 roku, dyskusja na temat jakości towarów trafiających na ich rynki powraca coraz częściej. Relacje obywateli UE przepełnione są uwagami na temat bulwersujących i uwłaczających konsumentowi różnic w jakości tych samych towarów oferowanych w Niemczech, Austrii czy Wielkiej Brytanii a tych kupowanych w Polsce, Słowacji, czy Bułgarii. Badania Słowackiego Stowarzyszenia Konsumentów poświadczyły te zarzuty na konkretnych przykładach. Ostatnio ten fakt potwierdził także  pracownik jednej z największych sieci sklepów w Europie podczas przesłuchania przed brytyjską Izbą Lordów. Podwójne standardy stosowane w produkcji żywności i towarów dla państw „starej” i „nowej” Unii to upokarzający relikt z czasów poprzedniego stulecia wymagający natychmiastowych zmian.

W związku z powyższym proszę Komisję o odpowiedź na poniższe pytania:

1.  Jakie mechanizmy prawne może wykorzystać Komisja do zniwelowania różnic w jakości towarów tych samych marek sprzedawanych w różnych krajach UE?

2.  Jakie mechanizmy prawne mogą stosować państwa członkowskie dla wyrównania jakości między towarami sprzedawanymi pod tą samą nazwą ale różnym składem w różnych krajach UE?

3.  Czy normy środowiskowe i zdrowotne, którymi często podyktowane są różnice w składzie chemicznym poszczególnych towarów, nie powinny być takie same w ramach jednolitego rynku wewnętrznego UE?

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!