Zapytanie ws. realizacji inwestycji przeciwpowodziowych w Polsce

Treść zapytania :

W związku z pojawiającymi się informacjami o niedopełnieniu przez polski rząd obowiązków wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie zintegrowanego podejścia do zarządzania wodami prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:


1) Jaka dokładnie kwota może zostać Polsce odebrana? Jak realnym jest zagrożenie utraty ponad 2 mld zł na ten cel?

2) Czy możliwa jest utrata środków z nowej perspektywy budżetowej 2014-2020?

3) Do kiedy Polska musi wprowadzić jednolity plan gospodarowania wodami w dorzeczach w Polsce, aby móc skorzystać ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?

4) Czy Komisja widzi szansę na wdrożenie takiego planu w odpowiednim czasie? Czy polski rząd podjął odpowiednie starania w tym zakresie?

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!