Zapytanie ws. projektu ustawy regulującej zasady realizacji w Polsce programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie budżetowej 2014-2020

Poseł do PE prof. Ryszard Legutko złożył interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie projektu ustawy regulującej zasady realizacji w Polsce programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie budżetowej 2014 – 2020.

Treść zapytania :

23 grudnia 2013 roku polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło projekt ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie budżetowej 2014-2020.

Ustawa określa system relacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozdziale środków unijnych oraz nadzór nad ich wydatkowaniem. Podczas konsultacji projektu Centralne Biuro Antykorupcyjne zwracało uwagę, że „poważne wątpliwości budzi powierzenie wielu ról ministrowi ds. rozwoju regionalnego”. Problem wynika m.in. z tego, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jednocześnie będzie koordynować wdrażanie programów operacyjnych jak i będzie instytucją zarządzającą nimi (problem desygnacji). Proponowane w ustawie rozwiązania tworzą również sytuację, w której Minister Infrastruktury i Rozwoju będzie kontrolować sam siebie, co prowadzi do konfliktu interesów.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące  pytania:

Czy Komisja Europejska analizowała projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju regulującej zasady wydatkowania funduszy europejskich?

Czy proponowane przez ministerstwo rozwiązanie Komisja Europejska uznaje za wystarczające z punktu widzenia przejrzystości rozdziału środków europejskich w Polsce w latach 2014-2020?

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!