Zapytanie ws. partnerstwa w sprawie Handlu i Inwestycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej w sprawie partnerstwa w sprawie handlu i inwestycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Treść zapytania :

Rada Unii Europejskiej na posiedzeniu 9 października 2014 r. zdecydowała o upowszechnieniu wytycznych w zakresie negocjacji dotyczących Transatlantyckiego Partnerstwa w Sprawie Handlu i Inwestycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (TTIP).

Jedną z ważniejszych kwestii przy zawarciu TTIP jest konieczność zabezpieczenia słabszych sektorów Unii Europejskiej przed amerykańską konkurencją. Z tego względu umowa zawierała będzie postanowienia obejmujące dodatkowe zobowiązania.

Komitet Regionów podczas 110. sesji plenarnej, 11-12 lutego 2015 r. podjął stanowisko w sprawie programu prac Komisji Europejskiej m. in. na temat działań Komisji w sprawie TIPP. W jednym ze stwierdzeń ww. stanowiska: „Popiera niedawne wysiłki Komisji, aby zwiększyć przejrzystość negocjacji w sprawie porozumień handlowych, a w szczególności Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP). Podkreśla z naciskiem, że wyniki negocjacji nie powinny negatywnie wpłynąć na małe gospodarki lokalne i regionalne, że należy kontynuować ochronę etykietowanych regionalnie produktów żywnościowych i że należy zachować europejskie standardy w zakresie ochrony zdrowia i ochrony środowiska, jak również struktury prawne i procedury UE oraz krajów członkowskich.”

W związku z powyższym proszę Komisję o odpowiedź na poniższe pytania:

1.        Jakie środki przewiduje Komisja przeznaczyć na ochronę małych gospodarek lokalnych, szczególnie tych wdrażających produkty regionalne?

2.        Jakie zabezpieczenia oraz formy wsparcia zostaną ustanowione w celu wsparcia ww. producentów?

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!