Zapytanie ws. obszarów Natury 2000 w Polsce

Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszard Legutko złożył interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie obszarów Natury 2000 w Polsce.

Treść zapytania :

Podczas procesu akcesyjnego Polski do UE do polskiego systemu prawnego zostały implementowane: Dyrektywa Ptasia oraz Dyrektywa Siedliskowa. Dyrektywy te regulują prawne ramy funkcjonowania obszarów ochrony przyrody (Natury 2000), który obejmują 20% powierzchni lądowej Polski.

Niestety pośpieszne tworzenie listy obszarów chronionych w Polsce (przełom XX i XXI w.) oraz brak rekompensat finansowych dla samorządów posiadających na terenie swojej gminy obszary Natury 2000, doprowadziły do negatywnej oceny ich funkcjonowania przez znaczną część mieszkańców Polski.

Obszary Natury 2000, jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych  wśród samorządowców, są traktowane jako bariera rozwoju dla gmin. Taka ocena wynika m.in z faktu prawnego ograniczenia inwestycji na terenie gminy. Dodatkowo samorządy wskazują, że  odmawia się im rekompensat za utracone przez gminę dochody oraz brak wsparcia w procesie aktualizacji obszarów chronionych. Należy również zaznaczyć, że obszary Natury 2000 znajdują się najczęściej na terenie gmin biednych, których nie stać na utratę dochodów wynikających z obostrzeń w realizacji inwestycji.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

1.         Czy Komisja Europejska rozważa wprowadzenie systemu rekompensat dla gmin, w których znajdują się obszary Natury 2000?

2.         Czy Komisja Europejska podejmie działania mające na celu przyznanie dotacji dla gmin, które chcą przeprowadzić aktualizację obszarów Natury 2000? 

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!