Zapytanie ws. barier wstrzymujących w Polsce proces rozdziału funduszy Unii Europejskiej

Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej w sprawie barier wstrzymujących w Polsce proces rozdziału funduszy Unii Europejskiej.

Treść zapytania :

W celu osiągnięcia pozytywnych skutków wdrażania funduszy europejskich w ramach budżetu UE na lata 2014 – 2020, Komisja Europejska oczekuje od państw członkowskich, w tym od Polski koordynacji realizowanych projektów. Mają temu służyć plany i programy przyjmowane na poziomie regionalnym

i krajowym. Niestety, jak się okazuje część dokumentów strategicznych wymaganych przez Komisję Europejską nie istnieje lub też jest nieaktualna. Za przykład może posłużyć, brak regionalnych map potrzeb zdrowotnych, który wstrzymuje rozdział środków europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na inwestycje w ochronę zdrowia. Podobna sytuacja braku aktualnych planów strategicznych dotyczy zagadnienia ochrony środowiska. Tworzy to sytuację wyhamowania procedury rozdziałów środków europejskich w ramach osi priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych.

W związku z powyższym proszę Komisję o odpowiedź na następujące pytanie:

– czy Komisja Europejska dysponuje wykazem dokumentów i planów, których brak lub ich nieaktualność wstrzymuje w Polsce na poziomie regionalnym lub krajowym procedury rozdziału środków europejskich? Jeżeli tak proszę o udostępnienie takiego wykazu.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!