Zapytanie do Komisji Europejskiej ws. modernizacji połączeń kolejowych na terenach przygranicznych

Prof. Ryszard Legutko złożył zapytanie do Komisji Europejskiej w sprawie modernizacji połączeń kolejowych na terenach przygranicznych.

treść zapytania :

Jednym z priorytetów polityki władz Unii Europejskiej jest stworzenie spójnej polityki transportowej. W związku z powyższym władze UE od wielu lat przeznaczają znaczne środki finansowe w ramach funduszu spójności na realizację tego celu.

Polska znacznym wysiłkiem finansowym stara się zmodernizować linie kolejowe tak, żeby uzyskać zadowalające połączenie z Europą Zachodnią.  W tym celu m.in. zmodernizowano po stronie polskiej linie kolejowe na odcinkach: od Warszawy do granicy niemieckiej; od Wrocławia do granicy w miejscowości Zgorzelec, oraz od Wrocławia do granicy w kierunku Berlina. Niestety po stronie niemieckiej modernizacja linii kolejowych nie następuje. Taka sytuacja prowadzi do odcięcia Polski od systemu komunikacji kolejowej w Europie. Należy zaznaczyć, że wspomniane linie kolejowe są również częścią korytarzy paneuropejskich m.in. E 30.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

– czy Komisja Europejska podejmie działania, których celem będzie zmobilizowanie strony niemieckiej do przyspieszenia modernizacji linii kolejowych, które są niezbędne do stworzenia spójnego systemu komunikacji kolejowej w Unii Europejskiej?

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!