Zaproszenie na konferencję „Gender – jak się przed tym bronić?”

Zapraszam na organizowaną przeze mnie konferencję: „Gender – jak się przed tym bronić?”, która odbędzie się w Krakowie dnia 27 marca br. o godz. 16.30 w Auli Głównej Akademii Ignatianum (ul. Kopernika 26).

Tę prawdę trzeba powtarzać nieustannie: chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie, a liczba 100 000 zabitych rocznie, choć szokująca, nie jest powszechnie znana, a jeśli znana, to się ją ignoruje.

Ale chrześcijanie są także przedmiotem agresji w świecie zachodnim, choć tutaj, zamiast fizycznej agresji stosuje się pogardę i brak reakcji na świadome niszczenie chrześcijańskich wartości,  pochwałę dla przejawów niszczenia tradycji chrześcijańskiej kontynentu. Tę pogardę i świadome dążenie do zniszczenia tradycji chrześcijańskich wartości wyraża obecnie najpełniej ideologia gender, usilnie promowana przez instytucje europejskie. Promocja ta spotyka się niestety znad wyraz życzliwą akceptacją wyrażaną przez polityków rządzącej koalicji PO – PSL.

Z racji naszego dziedzictwa chrześcijańskiego i roli tej religii w ukształtowaniu świata zachodniego Europa winna chrześcijan i naszych wartości bronić nie tylko w imię zasady wolności religii – tak jak w imię tej zasady broni buddystów, czy muzułmanów – ale z racji głębszej powinności historycznej, duchowej oraz społecznej. Tak jak polski rząd bronić winien Polaków na całym świecie, jeśli dzieje się im krzywda, jak czynią to inne rządy w stosunku do swoich rodaków, tak Europa i cały świat zachodni winien występować w imię tego samego obowiązku – ale także dla swojego dobra –  w obronie chrześcijańskich wartości.

Dopóki jednak mamy taki rząd jaki mamy, dopóty zdani jesteśmy tylko na siebie. Naszą jedyną siłą jest działalność społeczna poza państwowymi instytucjami, działalność oddolna, w pełni obywatelska, która wymaga optymalnej koordynacji. Koordynacja działań licznych organizacji antygenderowych, zebranie ich głosu w jeden mocny głos sprzeciwu jest głównym celem konferencji naukowej, którą organizuję w Krakowie dnia 27 marca 2014 roku.

Uprzejmie proszę o przekazanie zaproszenia wszystkim tym, którzy skłonni są czynnie działać w obronie tradycyjnego modelu rodziny.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!