Wystawa pt. „Zaplute karły reakcji. Polskie Podziemie Niepodległościowe w latach 1944–1956”

Biuro Prasowe Delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim uprzejmie informuję, że w dniach 6–8 marca br. w Parlamencie Europejskim w Brukseli zostanie zaprezentowana wystawa „Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956”. Wystawę otworzą o godzinie 18:00 organizatorzy Ryszard Legutko Wiceprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz Łukasz Kamiński Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Wystawa przedstawia wiele aspektów dziejów podziemia niepodległościowego w latach 1944–1956, jej celem jest odkłamanie historii oraz wyeksponowanie najważniejszych zjawisk determinujących charakter polskiej konspiracji niepodległościowej. Ekspozycja, pokazuje że w lipcu 1944 r. Polska nie została wyzwolona, tylko nastąpiła zamiana jednego okupanta na drugiego, a istniała armia ludzi, którzy się na to nie zgadzali.

Użyte w tytule sformułowanie „zaplute karły reakcji” to określenie ludzi podziemia upowszechniane przez propagandę komunistyczną, używane naj­pierw do walki propagandowej, a później mające doprowadzić do zohydzenia ich pamięci. Zderzenia tego propagandowego hasła z prezentowanym na panelach materiałem dodatkowo podkreśla dramat ludzi, którzy podjęli decyzję dalszej walki podziemnej.

Zadaniem fotografii jest ukazanie w symboliczny sposób tego, co stanowiło istotę Polski podziemnej, ich uzupełnieniem będą komentarze zawarte w nadtytule chronologicznie ułożonych plansz. Wernisaż przedstawia losy ludzi, którzy wybrali drogę walki zbrojnej z władzami komunistycznymi. Na wy­stawie będzie można zobaczyć m.​in. wykonane przez UB zdjęcia żołnierzy podziemia schwytanych oraz zabitych; fotografie partyzantów AK internowa­nych w obozie NKWD na Majdanku, zdjęcia z procesu przywódców Polski Podziemnej. Będą też fotografie leśnych oddziałów wykonane przez partyzan­tów; zdjęcia ziemianek i bunkrów, w których się ukrywali czy mapy pokazujące działalność oddziałów podziemia.

Zaprezentowane zostaną również kopie ulicznych plakatów wymierzonych w podziemie niepodległościowe, a w tym obwieszczenia informujące o skaza­niu na śmierć żołnierzy podziemia oraz protokoły wyroków śmierci.

Początkowo wystawa została przez kolegium kwestorów PE zabroniona „z powodów politycznych”. Informacja ta nie została przedstawiona na piśmie, ani bezpośrednio, lecz została przekazana telefonicznie pracownikowi naszej grupy przez pracownicę administracji parlamentarnej. „Ku naszemu zadowoleniu decyzja została cofnięta i wystawa zostanie we wtorek otwarta. Rozpoczęliśmy zabiegi, w czym – spieszę donieść z satysfakcją – pomagali nam różni ludzie dobrej woli, także polscy europosłowie z innych grup politycznych, którym publicznie wyrażam podziękowanie.” – powiedział Ryszard Legutko przewodniczący polskiej delegacji Prawa i Sprawiedliwości w PE.

Fotografie i materiały wykorzystane do wystawy pochodzą głównie ze zbioru zgromadzonego na potrzeby wydawnictwa Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956. Integralną częścią wystawy są luźne karty z komentarzem historycznym, umieszczone na stojakach. Wszystkie mate­riały zaprezentowane na wystawie pochodzą ze zbioru przygotowanego przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. Europosłowie będą mieli okazje oglądać wystawę do czwartku 8 marca.

Źródło: Biuro Prasowe ECR

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!