Szkoła letnia w Tyńcu

Profesor Ryszard Legutko wziął udział w szkole letniej, która odbyła się w klasztorze Benedyktynów w Tyńcu w dniach 14-16 czerwca 2010 r. Organizatorem był Ośrodek Myśli Politycznej oraz międzynarodowe stowarzyszenie- The Center for European Renewal.

Profesor Ryszard Legutko wziął udział w szkole letniej, która odbyła się w k lasztorze Benedyktynów w Tyńcu w dniach 14-16 czerwca 2010 r. Organizatorem był Ośrodek Myśli Politycznej  oraz międzynarodowe stowarzyszenie – The Center for European Renewal  – grupujące uczonych, publicystów i ekspertów – politologów, filozofów, historyków, socjologów, ekonomistów – z różnych państw europejskich i USA. Głównym celem szkoły było przybliżenie jej uczestnikom – studentom i doktorantom – problemów pojawiających się w relacji między gospodarką wolnorynkową a instytucjami współczesnego państwa, a także głównych nurtów dyskusji na ten temat. Szukali oni odpowiedzi na pytania o rolę państwa w sferze wolnego rynku, dopuszczalny zakres ingerencji władzy w relacje gospodarcze i źródła jej legitymizacji, wynikające z różnych koncepcji prawa naturalnego i praw obywatelskich. Inspiracją dla stawiania tych pytań były wydarzenia ostatnich miesięcy w światowej gospodarce i spory wokół metod walki z kryzysem. Były one także wywołane dyskusjami o przyszłości UE, pod kątem jej zdolności do konkurencyjności na rynkach światowych i zdolności do przezwyciężenia problemów wynikających z wzrostu długu publicznego i niechęci Europejczyków do odejścia od modeli gospodarczych opartych o rozbudowaną sferę socjalną.

Wybrane zagadnienia poruszane na Szkole Letniej w Tyńcu:

– Filozofia polityczna w czasach kryzysu: klęska klasycznych koncepcji czy ich reaktywacja?

– Wolny rynek – wizja konserwatystów vs wizja liberałów

– Wolny rynek po komunizmie – doświadczenia środkowoeuropejskie

– Podmiotowość państwa a jego polityka gospodarcza

– Racja stanu a interesy ekonomiczne państwa i jego obywateli

– Wolny rynek i etyka – czego uczą nas klasycy a czego musimy nauczyć się sami

– Kryzys finansowy – problem gospodarczy czy etyczny

– Ile państwa w gospodarce – współczesne dylematy

– UE – sojusznik czy wróg wolnego rynku

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!