Ryszard Legutko przedstawicielem grupy EKR podczas spotkania Konferencji Przewodniczących PE w Warszawie

Poseł Ryszard Legutko będzie uczestniczył w dniach 16-17 czerwca w wizycie Konferencji Przewodniczących PE w Warszawie, wspólnie z Sekretarzem Generalnym Grupy EKR Frankiem Barrettem, w celu przedstawienia oceny priorytetów polskiej prezydencji i oczekiwania grupy EKR wobec nich.

Biuro Prasowe Delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim ma przyjemność powiadomić, że zastępca przewodniczącego Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i jednocześnie przewodniczący Polskiej Delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim Ryszard Legutko będzie uczestniczył w wizycie Konferencji Przewodniczących PE w Warszawie.

Wizyta Konferencji Przewodniczących w Warszawie ma miejsce w związku z nadchodzącą polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. Ma ona na celu omówienie przebiegu przygotowań do prezydencji oraz przeprowadzenie dyskusji na temat priorytetów prezydencji.

Grupa EKR pragnie, żeby rząd polski zrobił wszystko, by wybory parlamentarne w żaden sposób nie odbiły się negatywnie na jakości i prestiżu polskiej prezydencji, a także by prezydencja nie została wciągnięta w machinę wyborczą partii rządzących, co byłoby ze szkodą i dla Europy i dla demokracji w Polsce.

Frakcja EKR jest szczególnie zaangażowana we współpracę Parlamentu z krajami Partnerstwa Wschodniego (posłowie EKR są stałymi sprawozdawcami w komisji spraw zagranicznych PE do spraw Ukrainy i Armenii), dlatego Grupa EKR oczekuje, że szczyt PW we wrześniu nie będzie dyplomatycznym ceremoniałem, ale przyniesie realne decyzje podnoszące tę inicjatywę na wyższy poziom organizacyjny i finansowy. Dodatkowo Grupa EKR popiera priorytet Europy otwartych drzwi – hasło Europy korzystającej z otwartości znalazło się w programie grupy politycznym przyjętym już w zeszłym roku.

Dla EKR w kwestii bezpieczeństwa najważniejsze jest, by zdolności obronne Europy nie były tworzone w opozycji albo z lekceważeniem wobec zasadniczej architektury naszego bezpieczeństwa, czyli współpracy atlantyckiej w ramach NATO.

W kwestiach budżetu Grupa oczekuje, że rozmowy o nowej perspektywie finansowej zrealizują dwa założenia: żadnych nowych europejskich podatków oraz żadnych straconych środków, co oznacza dyscyplinę i przejrzystość w wydatkowaniu wspólnych pieniędzy.

Ponadto Grupa EKR z tej okazji pragnie podkreślić przywiązanie do jeszcze dwóch spraw: bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, stąd nasz wniosek by polska prezydencja uczyniła wszystko, aby objąć relacje energetyczne z Rosją (w tym Gazociąg Północny) III pakietem energetycznym, co spowoduje oddzielenie dostawcy od operatora sieci przesyłowych, a po drugie by polska prezydencja w negocjacjach trwale reprezentowała opinię o konieczności zakończenia nierównego traktowania rolników z różnych części Unii Europejskiej.

„W sprawach polskich chciałbym wyrazić oczekiwanie, by rząd polski, sprawując prezydencję, wykorzystał ten instrument politycznego oddziaływania do skłonienia instytucji międzynarodowych, w tym instytucji UE, do podjęcia wszelkich starań mających na celu dogłębne wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej; w PE, frakcja EKR organizuje na ten temat różne spotkania i zainteresowanie tą tematyką nie tylko nie maleje, ale wręcz rośnie – Polska, jako kraj prezydencji może uczynić w tej sprawie pozytywny wysiłek.” – powiedział Ryszard Legutko

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!