Ryszard Legutko na forum Komisji Spraw Zagranicznych o Ukrainie

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych PE w Strasbourgu Wiceprzewodniczący ECR Ryszard Legutko przedstawił zalecenia dla Rady i Komisji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych dotyczące negocjacji umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą.

Jest to pierwsza tego typu umowa z państwem objętym Partnerstwem Wschodnim.

„Ukraina jest na rozdrożu i musi dokonać wyboru; władze Ukrainy bardzo wyraźnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy pokazały, że pragną wybrać Europę. Jednak w tym samym czasie kilka ostatnich wydarzeń wzbudziło obawy w UE, także w tej Izbie, na temat przestrzegania przez Ukrainę podstawowych dla UE zasad i wartości. Mam tu na myśli toczący się proces przeciwko byłej premier Julii Tymoszenko i negatywny obraz ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości, jaki ten proces tworzy.

„Ale sądzę też, że umowa stowarzyszeniowa będzie wzmacniać proces integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz stanowić narzędzie pozwalające na wprowadzenie, czasem bardzo potrzebnych, reform wewnętrznych. Uważam, że stworzy to skuteczniejsze ramy do dwustronnego dialogu i pozwoli na lepsze monitorowanie przestrzegania zobowiązań podjętych przez Ukrainę w ramach niniejszej umowy, w tym w odniesieniu do naszych podstawowych wartości” – mówił Ryszard Legutko

Dodał również:  „Wierzę, że umowa, zwłaszcza, jeśli zgodna z zaleceniami naszego raportu, będzie rozwiązaniem dla negatywnych tendencji, jakich jesteśmy świadkami ostatnio na Ukrainie”.

Projekt raportu formułuje zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ, i skupia się na:

1) Silnym poparciu dla szybkiego zakończenia toczących się negocjacji i szybkiego podpisania umowy;

2) Konieczności wprowadzenia wystarczających zasobów finansowych i ludzkich ze strony UE do wsparcia Ukrainy w tym procesie. Realizacja części acquis communautaire, które powinny być zawarte w umowie o stowarzyszeniu będzie bardzo kosztowna i wymagająca konkretnych procedur dla Ukrainy. Dlatego też, raport koncentruje się nie tylko na wsparciu finansowym, ale również na wymianie urzędników i ekspertów.

3) Konieczności zobowiązania UE w implementacje reform na Ukrainie, z drugiej strony, ważne jest, aby Ukraina szanowała swoje własne zobowiązania, z wyraźnymi punktami odniesienia umożliwiającą ocenę tego procesu. Dlatego też projekt sprawozdania kładzie nacisk na konieczność opracowania środków monitorowania bieżącej implementacji.

4) Konieczności zaangażowania obywateli Ukrainy i społeczeństwa obywatelskiego na ile to możliwe, w przeciwnym razie będzie łatwo zlekceważyć istotę prawdziwej integracji między Ukrainą a UE, dlatego raport proponuje szybkie stworzenie reżimu bezwizowego w celu zwiększenia kontaktów miedzy ludzkich.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!