Ryszard Legutko i Jarosław Kaczyński poparli Kamila Zielińskiego – kandydata na Prezydenta Wałbrzycha

Prof. Ryszard Legutko oraz Prezes PiS Jarosław Kaczyński  4 sierpnia odwiedzili Wałbrzych, wspierając Kamila Zielińskiego, ubiegającego się o urząd Prezydenta Wałbrzycha w przedterminowych wyborach, które odbędą się w najbliższą niedzielę. Jarosław Kaczyński wraz z Prof. Ryszardem Legutką zaprezentowali i podpisali deklarację Ruchu „Uczciwe wybory”.

Tekst deklaracji Ruchu „Uczciwe Wybory”

Wolne, równe i powszechne wybory są istotą demokracji. W wyborach obywatele mogą wyrazić bezpośrednio swoją wolę odnośnie tego, kto będzie ich reprezentował i rządził w ich imieniu.

Dla należytego działania mechanizmu wyborczego sama możliwość wrzucenia karty do urny wyborczej jednak nie wystarczy. Bez uczciwości, staranności i bezwzględnego poszanowania prawa wyborczego samo głosowanie staje się czynnością pozorną, a instytucja powoływania reprezentantów przez obywateli ulega unicestwieniu. Wyborcy tracą kontrolę nad wyborem władz i przestają być gwarantem demokratycznego charakteru porządku państwowego.

Zdecydowaliśmy się powołać nasze stowarzyszenie, ponieważ kierujemy się troską o jakość polskiej demokracji, a przede wszystkim o czystość aktu wyborczego, który jest tej demokracji fundamentem. Tutaj żadnych wątpliwości i dwuznaczności być nie może.

Czy polskie wybory są uczciwe? Chcemy wierzyć, że tak. Niepokoją nas jednak napływające wiadomości o nierzetelnym liczeniu głosów, o nieprawidłowościach w interpretacji ordynacji wyborczej przez komisje wyborcze, o nagłym, gwałtownym wzroście liczby głosów nieważnych. Pojawiają się również szczególnie alarmujące doniesienia o kartach do głosowania odnajdywanych w miejscach z pewnością nie dla nich przeznaczonych. Te informacje powinny być sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich, którzy biorą demokrację na poważnie. Nawet najdrobniejsza nieprawidłowość kładzie się cieniem na całym systemie wyłaniania polskich instytucji przedstawicielskich.

Dlatego sama wiara w uczciwość wyborów nie wystarczy. Chcemy absolutnej pewności, że wszystko, co się dzieje w procesie wyborczym jest bez zarzutu. Pragniemy włączyć się w system kontroli wyborów by uzyskać gwarancję, że nasze prawo wyborcze nie zostało zakłócone, i że wszystkie konstytucyjne warunki wolnych i demokratycznych wyborów zostały spełnione. Nie jest to pragnienie ani wygórowane, ani niezwykłe. Nie ma ono barw partyjnych i nie jest podyktowane względami koniunkturalnymi. To normalny odruch obywateli wolnego i demokratycznego kraju.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!