Rada Powiatu w Środzie Śląskiej podjęła uchwałę ws. wpisania rzeki Odry na listę inwestycji priorytetowych TEN-T

Podjęta uchwała jest odpowiedzią na list Prof. Ryszarda Legutki z dnia 1 marca adresowany do 29 samorządów nadodrzańskich z prośbą o wsparcia dla idei wpisania rzeki Odry na listę inwestycji priorytetowych TEN-T.  

W związku z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej z 19 października 2011, Odrzańska Droga Wodna nie znajdzie się na liście projektów priorytetowych w ramach sieci TEN-T (Baltic-Adriatic Corridor, załącznik 1 CEF). Brak Odrzańskiej Sieci Wodnej w sieci bazowej TEN-T z dużym prawdopodobieństwem uniemożliwi również realizację budowy kanału Dunaj-Odra-Łaba. Inicjatywa eurodeputowanego dotycząca Odrzańskiej Drogi Wodnej jest kontynuacją działań ustalonych podczas konferencji „Odra – 854 km możliwości”, która miała miejsce 21 lutego br. we Wrocławiu.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!