Przewodniczący frakcji Europejskich Konserwatorów i Reformatorów w PE prof. Ryszard Legutko podczas sobotniej konferencji, zorganizowanej przez europoseł Beatę Kempę, zwrócił uwagę na ważne zjawisko związane z pandemią koronawirusa.

Przewodniczący frakcji Europejskich Konserwatorów i Reformatorów w PE prof. Ryszard Legutko podczas sobotniej konferencji, zorganizowanej przez europoseł Beatę Kempę, zwrócił uwagę na ważne zjawisko związane z pandemią koronawirusa.

Prof. Ryszard Legutko podziękował Beacie Kempie za zorganizowanie konferencji i podkreślił jej wielkie zasługi oraz doświadczenie na polu pomocy humanitarnej.

Zetknęliśmy się z dość szczególnym zjawiskiem, które nazwałbym „nowym darwinizmem”, polegającym na spisaniu pewnych grup ludzkich na straty, jako nierokujących, na rzecz ratowania innych grup. Taka kalkulacja, moralnie wątpliwa powinna być dla nas źródłem refleksji jako pokazująca tą nienajlepszą stronę dzisiejszej polityki społecznej. Ale tych wyzwań, trudnych decyzji, błędnych kalkulacji a także pomysłów dobrych, wspieranych ludzką ofiarnością jest znacznie więcej. Te i inne rzeczy będą rozważane i analizowane podczas naszej konferencji

— powiedział.

Beata Kempa podziękowała z kolei profesorowi Legutce za to co robi dla chrześcijan.

Pańskie konferencje, szczególnie te krakowskie pokazywały jak wielką troską obejmuje pan przede wszystkim tych, którzy są w bardzo dużej potrzebie, a także są bardzo mocno atakowani

— mówiła europosłanka.

Małgorzata Olasińska-Chart, przedstawicielka Polskiej Misji Medycznej w trakcie konferencji przypomniała rolę i definicję organizacji pozarządowych wg. UE. Jak mówiła, dla Polskiej Misji Medycznej ważny jest człowiek i on jest w centrum pomocy organizacji. Olasińska-Chart wskazała także trudności w pozyskiwaniu środków z UE dla polskich NGO. Przedstawiła także „4 obszary, w których organizacje pozarządowe chciałyby z Unią prowadzić dialog dot. ułatwienia sięgania i prowadzenia projektów z funduszu ECHO”.

Wypowiedział się także ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. W swojej prezentacji podkreślił 30-letnie doświadczenie Caritas w udzielaniu pomocy potrzebującym i tworzeniu projektów pomocowych.

Można powiedzieć, że poniekąd staliśmy się troszeczkę takimi specjalistami jeżeli chodzi o bezdomność i troskę o ludzi bezdomnych. Posiadamy niemalże w każdej diecezji domy samotnej matki, schroniska dla bezdomnych, miejsca gdzie dzieci mają możliwość kształcenia

— powiedział.

Wskazał na intensywny rozwój działalności humanitarnej Caritasu m. in. w Afryce, Syrii i Ukrainie.

Podtrzymujemy bardzo mocno to, co było wcześnie powiedziane, dosyć głośno i wyraźnie, że pomoc udzielana na miejscu, jest najlepszą pomocą. Bo trzeba wejść w konkretną rzeczywistość społeczną i gospodarczą adresatów pomocy

— podkreślił.

Źródło : Wpolityce.pl

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!