Prof. Ryszard Legutko współprzewodniczącym Grupy EKR

Podczas dzisiejszego konstytutywnego posiedzenia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w Parlamencie Europejskim w Brukseli wyłoniono nowe władze Grupy oraz jej kandydatów na najważniejsze stanowiska w Parlamencie, tj. przewodniczącego i wiceprzewodniczącego PE.

Przewodniczącymi Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zostali: ponownie szef delegacji PiS w PE, profesor Ryszard Legutko oraz włoski polityk reprezentujący konserwatywne ugrupowanie „Bracia Włosi”, Rafaelle Fitto. Stanowiska wiceprzewodniczących objęli Derk Jan Eppink (Holandia), Daniel Hannan (Wielka Brytania), Assita Kanko (Belgia), Peter Lundgren (Szwecja), Hermann Tertsch Del Valle-Lersundi (Hiszpania) i Roberts Zile (Łotwa). Skarbnikami zostali europoseł PiS, Kosma Złotowski oraz bułgarski polityk Angel Dzhambazki.

Cieszymy się z okazanego zaufania i docenienia naszej dotychczasowej pracy na forum Parlamentu, a jednocześnie z faktu, że możemy kontynuować naszą pracę na rzecz usprawnienia UE przez kolejnych pięć lat

— mówił przewodniczący EKR, Ryszard Legutko.

Podczas spotkania Grupa zarekomendowała również kandydatów na stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego PE – zostali nimi odpowiednio czeski europoseł Jan Zahradil oraz eurodeputowany PiS, Zdzisław Krasnodębski. Kandydatem na Kwestora PE został ponownie profesor Karol Karski.

Wyboru na te stanowiska Parlament dokona podczas pierwszej sesji plenarnej nowej kadencji, w dniach 1-4 lipca w Strasburgu.

Grupa EKR zdecydowała także o przyjęciu nowych członków, reprezentujących hiszpańską konserwatywną partię VOX. W rezultacie Grupa liczy obecnie 63 posłów z 15 krajów członkowskich.

Cieszę się również z rozpoczęcia współpracy z członkami partii VOX, którzy zostali powitani dzisiaj w naszej Grupie. Wspólnie z nimi i pozostałymi 14 delegacjami będziemy działać na rzecz reformy UE, aby działała skuteczniej i respektowała wolę wszystkich państw członkowskich, a nie tylko tych największych, które zgadzają się z obecnym status quo

— dodał profesor Legutko.

Podjęto również decyzję w sprawie kontynuacji używania Deklaracji Praskiej jako manifestu politycznego Grupy EKR. Ta deklaracja ideowa wymienia wartości takie jak: wolność jednostki, poparcie dla wolnego rynku, walka z biurokracją i sprzeniewierzaniem środków unijnych, równe prawa dla państw członkowskich, sprzeciw wobec unijnego federalizmu czy skuteczna kontrola imigracji.

ems/Biuro Prasowe EKR

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!