Prof. Legutko: UE obecnie skolonizowana przez lewicę

Co roku Parlament Europejski opracowuje raport dotyczący praw człowieka i polityki UE. W tym roku raport po raz pierwszy zawiera również przygotowaną przez EEAS ocenę sprawozdania dotyczącego praw człowieka na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie, w tym wpływu na strategiczną politykę UE w dziedzinie praw człowieka.

Poseł PiS do PE Konrad Szymański jako sprawozdawca cień nadzorował prace nad raportem w imieniu grupy EKR. W raporcie poświęconym prawom człowieka sprawozdawca Howitt z grupy socjalistów uwzględnił liczne sugestie grupy EKR dotyczące wolności wyznania, Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w odniesieniu do Sąsiedztwa Wschodniego i Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji. Ponadto raport zawiera także dobre zapisy dotyczące praw kobiet i dzieci (np. obrzezania kobiet), unijnych obserwatorów wyborczych, obrońców praw człowieka itd.

Wbrew postulatom europejskiej lewicy koalicja centro-prawicowa w Parlamencie Europejskim utrzymała dziś wszystkie zapisy odnoszące się do praw chrześcijan w raporcie o prawach człowieka na świecie. To sukces. Jednak miękkie zapisy dotyczące aborcji i ochrony homoseksualizmu pozostały .” – mówi poseł PiS do PE Konrad Szymański po głosowaniach.

Ryszard Legutko wiceprzewodniczący grupy EKR jednocześnie przewodniczący delegacji PiS w PE powiedział: „Unia Europejska jako projekt chrześcijański został skolonizowany przez lewicę. Prawa seksualne i reprodukcyjne to wymysł, którego celem jest zamazanie faktu, że w aborcji chodzi o życie człowieka. UE wydaje pieniądze europejskiego podatnika na finansowanie ośrodków, gdzie dokonuje się aborcji. Obywatele państw członkowskich, nigdy Komisji Europejskiej nie wyraziły zgody wobec takich kompetencji. „

W raporcie znalazły się zapisy, które mówią o kluczowym znazeniu ochrony wolności religijnej w kontekście Arabskiej Wiosny, negocjacji z krajami trzecimi, w tym z Organizacją Współpracy Islamskiej, monitoringu wyborów, działalności monitorującej Agencji Praw Podstawowych oraz działalności Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Wszystkie te punkty, z trudem wynegocjowane w trakcie prac Komisji Spraw Zagranicznych były powtórnie poddane pod głosowanie na sesji plenarnej na wniosek lewicy (S&D). „To skandaliczne zachowanie europejskiej lewicy. Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. Całe wspólnoty na Bliskim Wschodzie są zagrożone czystkami religijnymi. Wolność religijna jest kluczowym wymiarem praw człowieka, utrowalonym w traktatach międzynarodowych. Mimo to europejska lewica podważa sens zaangażowania europejskiego w tym obszarze. To skrajne ideologizowanie praw człowieka, które osłabia nasze działania .” – mówi Konrad Szymański z PiS.

W trakcie wczorajszej debaty plenarnej Konrad Szymański reprezentował grupę konserwatywną (EKR). Poniżej przypominamy całość wystąpienia:

Tegoroczne Sprawozdanie w sprawie praw człowieka na świecie w niektórych obszarach jest wyraźnym postępem względem poprzednich dokumentów. Widać to szczególnie w zakresie wolności religijnej.

Wolność religijna należy do niezbywalnego kanonu praw człowieka. Jej fundamentalny charakter jest potwierdzony w Konwencjach ONZ i Rady Europy. Nagminne naruszanie tego prawa, widoczne szczególnie wobec chrześcijan, jest dramatycznym pogwałceniem praw człowieka na świecie. Rok po rozpoczęciu arabskiej wiosny możemy mówić o coraz bardziej realnych zagrożeniach dla całych chrześcijańskich wspólnot na Bliskim Wschodzie. Musimy o tym cały czas przypominać naszym partnerom politycznym w tym regionie. Byłoby tragicznie, gdyby się okazało, że chrześcijanie są pierwszą ofiarą tak upragnionej demokratyzacji.

Trudno nam się zgodzić na krytykę Francji i Wielkiej Brytanii w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ta operacja grozi kolizją kompetencji sądów w Luksemburgu i Strasburgu. Może to przynieść niekontrolowany rozrost kompetencji europejskich trybunałów.

Raport powinien być pozbawiony odniesień do tzw. zdrowia reprodukcyjnego. Te zapisy są pretekstem do promocji i finansowania aborcji na świecie, także w krajach, gdzie aborcja jest nielegalna. Jest to olbrzymie nadużycie zaufania obywateli i państw członkowskich, które nigdy Komisji Europejskiej nie dały takich kompetencji.

źródło : Biuro Prasowe EKR 

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!