Polski Ład

W sobotę odbyła się konwencja programowa, na której politycy Zjednoczonej Prawicy zaprezentowali Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program na okres po pandemii koronawirusa.

1. Ambitne wsparcie polskich rodzin – czyli kapitał opiekuńczy

Wprowadzony zostanie dodatkowy instrument finansowy dla rodzin – 12 tys. zł, które rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim i kolejnym dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Rodzice sami wybiorą: po 1000 zł przez rok czy po 500 zł przez dwa lata. Sami też zdecydują o przeznaczeniu tych środków.

2. Plan na zdrowie – 7 proc. PKB na służbę zdrowia

– w ciągu najbliższych 6 lat wydatki na zdrowie zwiększą się do 7 proc. PKB.

– nowy etap cyfryzacji systemu zdrowia. Umożliwione zostaną łatwe zapisy do lekarza, w tym także do specjalistów – poprzez internet lub infolinię. Nie będzie potrzeby wychodzenia z domu, aby szybko zapisać się do lekarza specjalisty.

– rozszerzona zostanie opieka ambulatoryjna oraz zniesione zostaną limity przyjęć pacjentów poniżej 18 lat. Następnie planowane jest zniesienie limitu dla wszystkich Polaków. W ten sposób skrócą się kolejki do lekarzy. Jedynym ograniczeniem stanie się liczba personelu medycznego, a nie odgórne limity.

3. Obniżka podatków dla 18 mln Polaków

– podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Dzięki temu system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy – na wysokiej kwocie wolnej bardziej korzystają osoby mniej zarabiające niż bardzo bogaci. Po takiej zmianie kwota wolna w Polsce będzie porównywalna do obowiązującej w Niemczach i Francji.

– wprowadzony zostanie program wsparcia klasy średniej. Próg podatkowy dla stawki 32 proc. wzrośnie z 85 tys. na 120 tys., co oznacza, że w drugi próg podatkowy (32 proc. podatku) wejdą osoby o dochodach wyższych niż 10 tys. miesięcznie.

– wprowadzenie jednolitej dla wszystkich – bez względu na rodzaj i formę wykonywanej pracy – składki zdrowotnej, liczonej proporcjonalnie do dochodu (9 proc.) bez możliwości odliczania, podobnie jak przy umowie o pracę.

– wprowadzona zostanie “Ulga dla klasy średniej”. Będzie dotyczyć osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. zł. Dzięki tej uldze reforma (np. wprowadzenie 9-procentowej składki zdrowotnej) będzie neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6 do 10 tys. zł miesięcznie.

To historyczna obniżka podatków – na reformie zyskuje 18 mln ludzi, czyli 2/3 podatników – większość pracujących i większość emerytów.

– koniec z umowami śmiecowymi

4. Inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy

– projekty nowoczesnej infrastruktury: ponad 2 tys. km nowych dróg ekspresowych i autostrad, ponad 100 mostów i obwodnic, przebudowa 50 tys. km dróg, wielu kilometrów chodników lub ścieżek rowerowych, remont miejscowych mostów i tysiące bezpiecznych przejść dla pieszych.

– remont i doposażenie 700 małych oddziałów szpitalnych rocznie i 200 większych, budowa żłobków dla 10 tys. dzieci, setki przedszkoli, ponad 4 tys. świetlic oraz remonty w prawie 4 tys. szkół.

– zwiększenie do 80 proc. dofinansowania na budowę blisko 300 sal gimnastycznych i 100 basenów w gminach, które nie posiadają takich obiektów. Rewitalizacja lub unowocześnienie co najmniej 300 obiektów infrastruktury kulturalnej i turystycznej.

– 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych do 2025 r.

5. Mój dom – mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności

Program Mieszkanie bez wkładu własnego zwiększy dostępność możliwości sfinansowania własnego mieszkania. Obejmie trzy grupy osób: tych, którzy chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku wtórnego, pierwotnego, społecznego lub własny dom.
Wkład własny dla polskich rodzin gwarantowany, zapewniany lub spłacany przez państwo rozwiąże najważniejszy problem młodych rodzin oraz rodzin wielodzietnych – brak środków na wkład własny, a tym samym brak możliwości zakupu własnego mieszkania.

Jak będzie to działać?

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 40 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat.
Oznacza to, że posiadając zdolność kredytową, nie trzeba będzie wykładać własnej gotówki na zakup mieszkania. Krótko mówiąc: wystarczy sama zdolność kredytowa, a nie będzie wymagane odłożenie dziesiątek tysięcy złotych na wkład własny na zakup mieszkania, czy domu. Instrument skierowany będzie do osób od 24 do 40 lat, które nie mają wystarczających oszczędności do pokrycia wkładu własnego. Odbiorcy programu nie tylko uzyskają możliwość kredytowania, ale również atrakcyjniejsze warunki finansowe (np. niższą marżę przy braku konieczności ubezpieczenia brakującego wkładu własnego).

Bonus za urodzenie

Po urodzeniu drugiego dziecka rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby uzyskać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania, po urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys.

MÓJ DOM 70M2 – BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI

Budowa domów mieszkalnych bez pozwolenia, kierownika budowy i książki budowy – realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa na podstawie zgłoszenia. Proces budowlany skróci się od kilku do nawet kilkunastu tygodni. W ten sposób ograniczy się nadmiarowe formalności. Co ważne, to także oszczędność dla inwestora – co najmniej kilka tysięcy złotych.

6. Emerytury bez podatku do 2500 zł

W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł. Przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2000 zł rocznie więcej. Na reformie zyska 91 proc. emerytów i rencistów. Wprowadzony zostanie PIT ZERO dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. Będzie to nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Osoby w wieku 55+ będą mogły zmniejszyć wymiar czasu pracy. Dzięki temu senior osiągając wiek emerytalny, nie będzie stawał przed wyborem: albo praca w pełnym wymiarze godzin, albo emerytura.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!