Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Konsultacje społeczne funduszy unijnych - nie dla promocji ideologii gender. Zachęcam do wyrażenia sprzeciwu wobec podobnych praktyk

29 listopada 2013 r.
Udostępnij

Szanowni Państwo,

trwają konsultacje społeczne Regionalnych Programów Operacyjnych, czyli dokumentów które określą w jaki sposób zostaną podzielone przez województwa środki europejskie na lata 2014-2020. Niestety korzystanie z tych funduszy Komisja Europejska uzależniła od promowania przez beneficjentów ideologii gender, która radykalnie nakazuje zmieniać normy i zachowania związane z płcią. Uznając, że płeć to przede wszystkim sztuczna konstrukcja społeczna, ideologia ta narzuca absurdalne modele wychowania, rodziny, szkoły. Zmusza więc dzieci począwszy od wieku przedszkolnego (!!!) do szkodliwej seksualizacji, łamie bariery wstydu i stosowności, a przede wszystkim indoktrynuje młodych ludzi, łamiąc prawa rodziców do opieki i wychowania własnych dzieci.

Od czasu systemu komunistycznego nie mieliśmy do czynienia z podobnie skandalicznym rodzajem nacisku ideologicznego. W związku z powyższym zachęcam wszystkich zainteresowanych do aktywności poprzez przesłanie do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego swojego sprzeciwu wobec podobnych praktyk. Proszę przypominać Urzędowi Marszałkowskiemu, że są one nie tylko naganne same w sobie, lecz gwałcą zasady samej Unii Europejskiej zapisane w Traktacie Lizbońskim.

Sprawy związane z wychowaniem i moralnością pozostawione być miały kompetencjom państw narodowym. Środki przeznaczone na Regionalne Programy Operacyjne powinny być przeznaczone na dobro mieszkańców regionów, a w żadnym razie nie na propagowanie podejrzanych ideologii. To, jak dzieci i obywatele będą wychowywani zależy tylko i wyłącznie od nich samych, od przyjętych w Polsce obyczajów i od polskiego prawa. Jak ktoś chce wierzyć w ideologię gender, to niech wierzy, ale zmuszanie innych do jej przyjmowania, to przemoc i to tym groźniejsza, że skierowana wobec dzieci oraz ubezwłasnowolniająca rodziców i nauczycieli.

W załączniku znajduje się propozycja pisma, które należy przesłać na adres odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego. Pismo może zostać wysłane przez osobę fizyczną, ale również w imieniu organizacji pozarządowej.

                                                                                                                                                                 (-) Ryszard Legutko

 

Załącznik :  propozycja pisma do Marszałków Województw

 

Adresy Urzędów Marszałkowskich:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Rafał Jurkowlaniec

Wybrzeże Słowackiego 12-14,  50-411 Wrocław

Formularz konsultacyjny : http://www.konsultacje.rpo.dolnyslask.pl/

e-mail : umwd@dolnyslask.pl

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail : punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Polak

ul. Podgórna 7,  65-057 Zielona Góra

e-mail : j.dobrowolski@lubuskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman

ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin

e-mail : kancelaria.marszalka@lubelskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

e-mail : marszalek@lodzkie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

Formularz konsultacyjny : http://www.fundusze.malopolska.pl/2014_2020/Strony/regionalny_program_operacyjny.aspx

e-mail: programregionalny2020@malopolska.mw.gov.pl

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

e-mail : adam.struzik@mazovia.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Marszałek Województwa Opolskiego - Andrzej Buła

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

e-mail : umwo@umwo.opole.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

e-mail : marszalek@podkarpackie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Podlaskiego – Jarosław Zygmunt Dworzański

 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,

Formularz konsultacyjny http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/konsultacje/konsultacje.html

e-mail: Kancelaria@umwo-podlasie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk

 ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,

e-mail: zarzad@pomorskie.eu

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa Śląskiego – Mirosław Sekuła

 ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

e-mail: fundusze@slaskie.pl,

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas

 al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

 e-mail: konsultacje.rpo@sejmik.kielce.pl,

Formularz konsultacyjny : http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/a,1351,OGLOSZENIE_O_KONSULTACJACH_SPOLECZNYCH_PROJEKTU_REGIONALNEGO_PROGRAMU_OPERACYJNEGO_WOJEWODZTWA_SWIET.html

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas

 ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,

 e-mail: prr@warmia.mazury.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak

 al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań,

e-mail: marszalek@umww.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz

 ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

 e-mail: kbarczyk@wzp.pl