Pismo do Ministra Infrastruktury i Rozwoju ws. RPO na lata 2014 – 2020 w zakresie ochrony zdrowia

Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko złożył pismo skierowanie do Minister Marii Wasiak ws. Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 w zakresie ochrony zdrowia.

Treść pisma :

Szanowna Pani Minister,

samorządy województw są w trakcie przygotowania systemu wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020, ustalają m.in. Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych RPO oraz harmonogram ogłaszania konkursów. Komisja Europejska  dodatkowo oczekuje ze strony Polski koordynacji projektów inwestycyjnych m.in. w sektorze ochrony zdrowia. Za koordynację projektów zdrowotnych ma odpowiadać Komitet Sterujący, który, posługując się mapą potrzeb zdrowotnych, będzie zatwierdzał inwestycje związane z ochroną zdrowia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Za sporządzenie regionalnych map potrzeb zdrowotnych odpowiadają wojewodowie; niestety, jak wynika z uzyskanych informacji, najwcześniej wywiążą się z tego zadania w roku 2017.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób Pani Minister zamierza rozwiązać ten problem, który w sposób oczywisty opóźnia podział środków unijnych przeznaczonych

na zdrowie. 

                                                                                                                    Z poważaniem
                                                                                                                    Ryszard Legutko    

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!