Parlament Europejski za zwiększeniem unijnego budżetu

Parlament Europejski przyjął dziś dwa sprawozdania w sprawie budżetu UE w roku 2013 (La Via / Vaughan) oraz w sprawie kształtu Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 (Kalfin / Boge), wzywające do zwiększenia środków w budżecie UE oraz zdecydowanie sprzeciwiające się jakiemukolwiek ich zamrożeniu lub obcięciu. Delegacja PiS w PE głosowała za przyjęciem obu raportów.

PE przestrzega, że zamrożenie pułapów na lata 2014 – 2020, proponowane przez niektóre kraje członkowskie będzie oznaczać brak możliwości realizacji części ustalonych już priorytetów. Wzywa też do odpowiedniego podwyższenia budżetu powyżej poziomu wartości wyznaczonych na rok 2013. Podkreśla również znaczenie polityki spójności jako „strategicznego narzędzia dla inwestycji, trwałego wzrostu i konkurencyjności o niewątpliwej unijnej wartości dodanej, a także głównego filaru solidarności europejskiej”.

Szef Delegacji PiS w PE Ryszard Legutko bezpośrednio po głosowaniach powiedział: „Posłowie PiS od dawna konsekwentnie opowiadają się za zwiększeniem budżetu UE w nadchodzącej perspektywie finansowej i tak właśnie zagłosowali również tym razem. Byliśmy dziś świadkami osobliwego spektaklu. O konieczności zwiększania unijnego budżetu mówili dziś posłowie z EPP, podczas gdy ich partyjni koledzy w Radzie domagają się jego wyraźnego zmniejszenia.  Na mocy Traktatu Lizbońskiego ostateczna decyzja w tej kwestii należy jednak do Rady, a nie do PE. Jak dotąd Polska nie zbudowała koalicji krajów przeciwnych zdecydowanej postawie Angeli Merkel w sprawie obcięcia unijnych środków. Mam nadzieję, że nie jest już na to za późno. „

Dzisiejsze głosowanie było istotne, ale najważniejsza decyzja zapadnie na listopadowym szczycie w Brukseli. Liczę, że premier Tusk przekona swych partnerów z EPP zasiadających w Radzie do zwiększenia budżetu UE oraz zagwarantuje dla Polski obiecane w kampanii wyborczej 300 miliardów złotych na rozwój regionalny, a jeśli nie, to ten budżet zawetuje .” – powiedział Tomasz Poręba, Wiceprzewodniczący Delegacji PiS w PE.

Źródło: Biuro Prasowe EKR

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!