Parlament Europejski przegłosował wspólną rezolucję w sprawie Ukrainy

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję potępiającą wyrok skazujący dla byłej premier Ukrainy Julii Tymoszenko na 7 lat więzienia. Współautorami tekstu rezolucji są Posłowie Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. 

W rezolucji Posłowie podkreślili nieprzestrzeganie przez ukraińskie władze międzynarodowych standardów w zakresie uczciwego, przejrzystego i niezależnego procesu sądowego. PE powtórzył, iż jednym głównych celów polityki zagranicznej UE jest wspieranie relacji z Ukrainą i wzmocnienie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Ryszard Legutko, Stały Sprawozdawca Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy i Wiceprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów powiedział, że: „Z polskiego punktu widzenia najistotniejsze jest, by rezolucja nie przekreślała możliwość parafowania Umowy Stowarzyszeniowej z Ukrainą. Sprawa Julii Tymoszenko budzi wiele zastrzeżeń, niemniej nie można zapominać o geopolitycznym interesie Polski, jakim jest integracja europejska Ukrainy.” 

Prof. Ryszard Legutko podkreślił znaczenie umowy stowarzyszeniowej i konieczność zapewnienia przez Parlament Europejski jasnego i spójnego komunikatu w sprawie toczących się negocjacji „Umowa stowarzyszeniowa będzie wzmacniać proces integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz stanowić narzędzie pozwalające na lepsze wsparcie demokratyzacji i na wprowadzenie potrzebnych reform wewnętrznych. Stworzy to skuteczniejsze ramy do dwustronnego dialogu i pozwoli na lepsze monitorowanie przestrzegania zobowiązań podjętych przez Ukrainę w ramach niniejszej umowy, w tym w odniesieniu do naszych podstawowych wartości”.

Profesor Legutko zakończył: „Wierzę, że umowa będzie rozwiązaniem dla negatywnych tendencji, jakich jesteśmy świadkami ostatnio na Ukrainie”.  

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!