Oświadczenie delegacji PiS w PE w związku z głosowaniem odnośnie do dyrektywy ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim popiera wniosek o podważenie mandatu negocjacyjnego dla raportu w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym autorstwa niemieckiego europosła Axela Vossa.

Sprawozdanie przyjęte przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego (JURI) wzbudza ogromne wątpliwości dotyczące granic ingerencji instytucji publicznych w wolność wypowiedzi w sieci, filtrowanie treści w intrenecie oraz potrzebę zapewnienia równowagi między prawami twórców a obowiązkami platform internetowych. Wątpliwości dotyczące potencjalnych negatywnych skutków przyjętej dyrektywy są wystarczającym uzasadnieniem dla ponownego rozważenia decyzji o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych. Podważenie mandatu negocjacyjnego pozwoli na ponowną dyskusję na temat kształtu art. 11 i art. 13 oraz wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i obaw – także tych, które nie mają uzasadnienia. Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w PE zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim formom bezprawnego wykorzystywania treści objętych prawem autorskim na jednolitym rynku cyfrowym i podkreśla potrzebę zapewnienia wszystkim twórcom prawa do otrzymania adekwatnego wynagrodzenia za ich pracę. Jednocześnie uważamy, że mechanizm egzekwowania tych praw w warunkach jednolitego rynku cyfrowego nie może oznaczać ograniczania swobody wypowiedzi, cenzurowania treści oraz blokowania dostępu do informacji pochodzących z niezależnych źródeł, a takie zagrożenia niesie ze sobą raport Axela Vossa. Uważamy, że rozpatrzenie projektu dyrektywy ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowymna kolejnej sesji plenarnej jest niezbędne w kontekście wielu wątpliwości podnoszonych przez internautów i ekspertów. Potrzebujemy ponownej, transparentnej debaty na forum całego Parlamentu Europejskiego, która uwzględni obawy użytkowników internetu. Taka debata będzie mogła się odbyć tylko w przypadku odrzucenia mandatu negocjacyjnego w czwartkowym głosowaniu.

W imieniu delegacji Prawa i Sprawiedliwości w PE

Ryszard Legutko

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!