Odpowiedź na zapytanie ws. wyższej stawki Vat na książki w formacie cyfrowym

Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej w sprawie wyższej stawki Vat na książki w formacie cyfrowym. Odpowiedź udzielona przez komisarza Günthera Oettingera w imieniu Komisji.

Treść zapytania :

Niedawne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące książek na nośnikach elektronicznych, wywołało zdecydowaną reakcję wielu europejskich organizacji wydawców, w tym Polskiej Izby Książki. W liście otwartym do przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, zaapelowały one o jak najszybsze podjęcie prac legislacyjnych, mających dostosować prawo do postępu technologicznego i zlikwidować utrudnienia dla rozwoju rynku książek w formacie elektronicznym.

Francja i Luksemburg obniżyły stawkę na książki elektroniczne już na początku 2012 r. Rok później skargi przeciwko obu krajom złożyła jednak Komisja Europejska. Trybunał Sprawiedliwości UE zgodził się z nią, że sprzedaż książek elektronicznych to usługa świadczona drogą elektroniczną, która nie może być objęta niższą stawką. Trybunał przypomniał również, że niższa stawka VAT może być nałożona tylko na dostarczanie książek na wszystkich nośnikach fizycznych. Jeżeli w celu przeczytania publikacji elektronicznej konieczny jest np. komputer, to taki nośnik nie jest dostarczany razem z książką elektroniczną. W takiej sytuacji nie można stosować preferencji – stwierdził Trybunał.

W związku z powyższym proszę Komisję o odpowiedź na poniższe pytania:

1.    W jaki sposób Komisja zamierza doprowadzić do rozwoju rynku książek elektronicznych stosując dotychczasowe zapory podatkowe?

2.    Czy Komisja podejmie działania mające na celu stworzenie zachęt podatkowych dla nowoczesnej gospodarki cyfrowej?

Odpowiedź udzielona przez komisarza Günthera Oettingera w imieniu Komisji :

Komisja pragnie odesłać Szanownego Pana Posła do odpowiedzi udzielonej na następujące pytania wymagające odpowiedzi na piśmie: E-010082/2014, E-002386/2015 i E-004355/2015. Komisja, stojąc na straży Traktatów, ma obowiązek zapewnienia przestrzegania obowiązującego prawodawstwa UE, w tym przypadku dyrektywy VAT.

Komisja chciałaby jednak zwrócić uwagę Szanownego Pana Posła na niedawny komunikat „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”[1]. W odniesieniu do pierwszego z zagadnień, które Pan poruszył, w komunikacie tym stwierdza się, że Komisja zbada, w jaki sposób należy odnieść się do opodatkowania niektórych usług elektronicznych, takich jak książki elektroniczne i publikacje on-line, w kontekście ogólnej reformy VAT.

W odniesieniu do drugiego zagadnienia, w komunikacie stwierdza się, że w 2016 r. Komisja przedstawi wnioski ustawodawcze w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw, które wynikają z różnic między systemami VAT, w tym (i) włączenie sprzedaży internetowej rzeczy materialnych wewnątrz UE i z państw trzecich do obecnego jednego elektronicznego mechanizmu rejestracji i płatności, (ii) wprowadzenie wspólnego ogólnounijnego uproszczenia (progu VAT), który ułatwi sytuację małych przedsiębiorstw typu start-up w obszarze handlu elektronicznego, (iii) dopuszczenie kontroli w kraju siedziby, w tym jednego audytu przedsiębiorstw transgranicznych do celów podatku VAT, oraz (iv) zniesienie zwolnienia z VAT dla małych przesyłek od dostawców z państw trzecich.


[1]     6.5.2015, COM(2015) 192 final.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!