Odpowiedź na zapytanie ws. weryfikacji podmiotów w rejestrze służącym przejrzystości Komisji Europejskiej

Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko złożył zapytanie ws. weryfikacji podmiotów w rejestrze służącym przejrzystości Komisji Europejskiej. Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej udzielił pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

Treść zapytania :

Coraz częściej pojawiają się w mediach wątpliwości dotyczące faktycznych celów działania Fundacji Otwarty Dialog. Wśród niepokojących faktów związanych z fundacją jest między innymi ten, że władze stowarzyszenia, które oficjalnie działa na rzecz Ukrainy, posiadają paszporty rosyjskie zdobyte w 2014 roku. Fundacja Otwarty Dialog jest zarejestrowana w rejestrze przejrzystości i prowadzi aktywną działalność lobbingową w Parlamencie Europejskim. Jednym z zadań rejestru przejrzystości jest weryfikacja podmiotów prowadzących lobbing w instytucjach unijnych. W związku z powyższym pragnę zapytać Komisję Europejską:

1) W jaki sposób weryfikowane są podmioty w rejestrze przejrzystości i jakie są ewentualne przesłanki do odmowy ich rejestracji bądź usunięcia z rejestru?

2) Czy dokonując rejestracji Fundacji Otwarty Dialog Komisja odnotowała fakt posiadania rosyjskich paszportów przez członków władz fundacji i czy Komisja dokonała weryfikacji fundacji po medialnych doniesieniach na temat rosyjskich wpływów w tejże fundacji?

3) W jaki sposób Komisja Europejska odpowiedzialna za sprawdzanie podmiotów prowadzących działalność lobbingową zamierza w świetle kontrowersyjnych informacji zweryfikować obecną sytuację w Fundacji Otwarty Dialog i zapewnić posłom bezpieczeństwo w kontaktach z tą fundacją w przyszłości?

Odpowiedź na zapytanie:

1. Rejestracja organizacji w rejestrze służącym przejrzystości następuje na podstawie określonych informacji wymaganych od rejestrujących się podmiotów. Wszystkie zarejestrowane podmioty obowiązane są przestrzegać kodeksu postępowania związanego z rejestrem i ponoszą odpowiedzialność za przekazane informacje. W szczególności muszą one zapewnić, aby informacje były kompletne, aktualne oraz aby nie wprowadzały w błąd. Wspólny sekretariat rejestru służącego przejrzystości, prowadzony przez Parlament Europejski i Komisję, przeprowadza regularne kontrole jakości i kwalifikowalności oraz rozpatruje otrzymane skargi i powiadomienia. Można odmówić rejestracji danej organizacji lub usunąć ją z rejestru, jeżeli nie spełnia ona wymogów rejestrowych lub jeżeli stwierdzono, że naruszyła ona kodeks postępowania.

2. Wspólny sekretariat rejestru służącego przejrzystości weryfikuje zgodność z międzyinstytucjonalnym porozumieniem w sprawie rejestru służącego przejrzystości. Nie ustanowiono wyłączeń w oparciu o narodowość członków danej organizacji.

3. Komisja pragnie zwrócić uwagę Szanownego Pana Posła, że rejestr służący przejrzystości jest prowadzony wspólnie przez Parlament Europejski i Komisję. Zgodnie z przepisami międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie rejestru służącego przejrzystości w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania kodeksu postępowania wspólny sekretariat rejestru służącego przejrzystości może wszcząć dochodzenie w sprawie. Jeżeli Szanowny Pan Poseł posiada uzasadnione zarzuty dotyczące możliwych naruszeń kodeksu przez Fundację Otwarty Dialog lub jej przedstawicieli, prosimy o ich przekazanie do wspólnego sekretariatu rejestru służącego przejrzystości, który podejmie odpowiednie działania następcze. Za pośrednictwem swoich służb akredytacyjnych Parlament Europejski zapewnia rejestrującym się podmiotom identyfikatory. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie posłom do Parlamentu Europejskiego bezpieczeństwa w ich kontaktach z przedstawicielami grup interesu.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!