Odpowiedź na zapytanie ws. termomodernizacji budynków mieszkalnych

Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszard Legutko złożył interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie termomodernizacji budynków mieszkalnych. W imieniu komisji odpowiedzi udzielił komisarz Johannes Hahn.


Treść zapytania :

Samorządy województw, rząd RP oraz Komisja Europejska kończą ustalania zasad związanych ze sposobem rozdziału środków unijnych na lata 2014–2020. Trwają prace nad ustaleniem „linii demarkacyjnej” pomiędzy samorządami województw a ministerstwem. Prace sprowadzają się m.in. do ustalenia, jaka instytucja będzie rozdzielała środki unijne przeznaczone na termomodernizację budynków przez wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe oraz TBS-y. Obecna dyskusja prawdopodobnie zakończy się zgodą Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP na rozdział tych środków na poziomie regionalnym. Jest to optymalne rozwiązanie dla beneficjentów, którzy w przytłaczającej większości będą aplikowali o środki poniżej 2 mln zł.

Scentralizowanie rozdziału na poziomie ministerstwa w sposób zdecydowany ograniczyłoby proces termomodernizacji w Polsce budynków z wielkiej płyty. Obecny stan techniczny tych budynków jest powodem ogromnych ubytków ciepła, a co za tym idzie, nie tylko powoduje straty w środowisku naturalnym, ale i znacznie podwyższa opłaty mieszkańców za ogrzewanie.

Kolejnym krokiem w procedurze zatwierdzenia Regionalnych Programów Operacyjnych będą bezpośrednie negocjacje samorządów województw z Komisją Europejską.

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem, czy podczas negocjacji ostatecznego kształtu Regionalnych Programów Operacyjnych Komisja Europejska wyrazi zgodę na pozostawienie dystrybucji środków unijnych na termomodernizację budynków mieszkalnych, których beneficjentami będą wspólnoty, spółdzielnie i TBSy, na poziomie samorządów województw?

Takie rozwiązanie wydaje się na podstawie powyższych argumentów optymalne.

Odpowiedź udzielona przez komisarza Johannesa Hahna w imieniu Komisji :

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne przyznane na wszystkie działania w Polsce obejmujące renowację istniejących budynków mieszkalnych w celu poprawy ich efektywności energetycznej (w tym przede wszystkim ich termomodernizację) wynoszą 912 mln EUR, z czego 491 mln EUR na poziomie regionalnym za pośrednictwem programów regionalnych.

Zgodnie z umową o partnerstwie kryterium rozdzielającym poziom krajowy od regionalnego będą wydatki kwalifikowalne oraz rodzaj beneficjenta. Linia podziału programów i kryteriów wyboru nie została jeszcze określona, gdyż negocjacje w sprawie programów regionalnych dopiero się rozpoczęły.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!