Odpowiedź na zapytanie ws. szczepienia przeciw chorobom zakaźnym

Odpowiedź udzielona przez komisarza Tonia Borga na zapytanie złożone przez Ryszarda Legutkę w sprawie szczepienia przeciw chorobom zakaźnym.

treść zapytania

Od pewnego czasu toczy się dyskusja nad ilością szczepień, którym są poddawani mieszkańcy Europy. Wiadomym jest, że szczepienia mają służyć zapobieganiu chorobom zakaźnym, jednakże trzeba zwrócić uwagę na to, że pojawiają się również głosy, iż niektóre ze szczepień nie powodują zwiększenia odporności na choroby; a moda na szczepienia wynika z działalności koncernów medycznych. Niepokój budzi to, że według niektórych ekspertów szczepienia mogą prowadzić do poważnych komplikacji w przypadku wystąpienia skutków ubocznych.

Dyskusja na temat szczepień powinna toczyć się w gronie ekspertów zajmujących się tematyką szczepień, jednakże nie rozstrzygając, która ze stron sporu ma rację, chciałbym zadać następujące pytania Komisji Europejskiej:

–     w jakim stopniu przepisy Unii Europejskiej regulują kwestie związane z przymusem szczepień dla obywateli państw członkowskich?

–     czy Unia Europejska monitoruje dane dotyczące ilości osób, które co roku zapadają na choroby po zastosowaniu szczepionek?

–     czy Unia Europejska posiada przepisy, które umożliwiają osobom poszkodowanym przez skutki uboczne szczepionek uzyskanie odszkodowań od koncernów farmaceutycznych?

                                                                         odpowiedź na zapytanie

Krajowe polityki w zakresie szczepień wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji państw członkowskich. Komisja wspiera państwa członkowskie w utrzymaniu lub zwiększeniu wskaźnika szczepień przeciw zwalczanym tą drogą chorobom, na przykład w odniesieniu do szczepień u dzieci. W zaleceniu Rady 2009/1019/UE w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej nadal zachęca się do szczepienia osób z grup ryzyka, takich jak osoby starsze i pracownicy opieki zdrowotnej.

Ponadto, zgodnie z prawem Unii Europejskiej szczepionki dopuszcza się do obrotu tylko wtedy, gdy dokonano oceny ich jakości, bezpieczeństwa i skuteczności oraz gdy stwierdzono, że korzyści wynikające z ich stosowania przeważają nad ryzykiem.

Komisja monitoruje dane dotyczące pacjentów, którzy w następstwie stosowania szczepionek chorują lub doświadczają działań niepożądanych. Niezależnie od uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produkt leczniczy podlega ścisłemu nadzorowi także po wprowadzeniu do obrotu. Europejska Agencja Leków jest odpowiedzialna za wykrywanie, ocenę i minimalizowanie ryzyka związanego z niepożądanymi działaniami leków oraz za informowanie o tym ryzyku.

Jeżeli chodzi o nadzór, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób koordynuje nadzór nad chorobami zaraźliwymi, w tym nad chorobami, którym zapobiega się poprzez szczepienia.

Wreszcie, odpowiedzialność cywilna i administracyjna za wszelkie skutki wywoływane przez leki, w tym odszkodowania od firm farmaceutycznych, leży w zakresie kompetencji sądów krajowych i jest ustalana odrębnie dla każdego przypadku. W niektórych przypadkach może mieć również zastosowanie odpowiedzialność za produkty wadliwe określona w dyrektywie Rady 85/374/EWG.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!