Odpowiedź na zapytanie ws. sytuacji politycznej w Gruzji

Europoslowie Ryszard Legutko, Tomasz Poreba i Ryszard Czarnecki skierowali do Wysokiej Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczenstwa interpelację dotyczaca obecnej sytuacji politycznej w Gruzji. Odpowiedzi udzieliła komisarz Catherine Ashton.

                        Treść zapytania:

Po pokojowym przejęciu władzy w Gruzji przez koalicję Gruzińskie Marzenie Bidziny Iwaniszwilego nowy rząd pod hasłem „przywrócenia sprawiedliwości” rozpoczął masowe aresztowania wysokich funkcjonariuszy i urzędników państwowych, posłów oraz członków poprzednich władz, w tym byłego ministra obrony Baczo Achalaję. W ostatnich miesiącach represje dotknęły również działaczy samorządowych – zatrzymano 23 urzędników merostwa i członków rady miejskiej Tbilisi, należących do partii Zjednoczony Ruch Narodowy (UNM) prezydenta Saakaszwilego.

W dniu 20 maja do aresztu trafił były premier Vano Merabiszwili, który uważany był za potencjalnego kandydata UNM w jesiennych wyborach prezydenckich. Jest on przetrzymywany w surowych warunkach, pozbawiony kontaktu z rodziną oraz ze światem zewnętrznym.

Ponieważ Gruzja jest ważnym partnerem UE na Kaukazie Południowym oraz w ramach Partnerstwa Wschodniego, kluczowe jest dbanie o jak najwyższe demokratyczne standardy w tym kraju.

W związku z tym prosimy Wysoką Przedstawiciel o informacje:

1.    Czy uważa, że – ze względu na czysto polityczny charakter aresztowań – rząd premiera Iwaniszwilego może spełnić warunki postawione we wspólnym oświadczeniu Catherine Ashton i Štefana Fülego wzywającym do prowadzenia dochodzenia „w sposób uczciwy, transparentny i niezależny, w pełni odpowiadający międzynarodowym standardom”? Jakie dalsze działania w tej sprawie są podejmowane lub zostaną podjęte?

2.    Czy Wysoka Przedstawiciel lub kierowana przez nią Służba Działań Zewnętrznych prowadzą rozmowy z rządem premiera Iwaniszwilego w sprawie zatrzymań byłego premiera, urzędników i posłów z UNM?

                                           Odpowiedź udzielona przez komisarz Catherine Ashton:

Ugrupowanie Gruzińskie Marzenie wygrało wybory w październiku 2012 r., obiecując przywrócić sprawiedliwość oraz uporać się z nadużyciami z przeszłości. UE nie może ingerować w prowadzone w Gruzji postępowania sądowe. Jeżeli nadużycia zostały popełnione sprawcy powinni zostać postawieni przed sądem zgodnie z gruzińskim prawem. W kontaktach z rządem Gruzji UE podkreślała i nadal podkreślać będzie, że nie może być mowy o bezkarności, ale postępowania powinny być przejrzyste, prowadzone w duchu sprawiedliwości proceduralnej oraz praworządności, w sposób bezstronny i wolny od jakichkolwiek względów politycznych.

UE z zadowoleniem przyjmuje publiczne zapewnienia rządu Gruzji w tym zakresie. Przedstawiciele rządu Gruzji powinni jednak postępować w sposób nienaruszający zasady sprawiedliwości proceduralnej i domniemania niewinności. UE uważnie śledzi rozwój sytuacji, w tym za pośrednictwem swojej delegatury w Tbilisi i specjalnego doradcy UE ds. konstytucyjnych, prawnych i praw człowieka w Gruzji.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!