Odpowiedź na zapytanie ws. środków z Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej w sprawie środków z Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej udzielił wiceprzewodniczący Jyrki Katainen.

Treść zapytania :

Komitet Regionów (organ doradczy i opiniodawczy Wspólnot) gromadzi przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE. Komitet wyraził pełne poparcie dla programu Komisji Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz wezwał do pogłębienia partnerstwa między instytucjami UE. Komitet ostrzegł przed niebezpieczeństwem związanym z położeniem przez Komisję zbyt małego nacisku na politykę spójności, rozwój obszarów wiejskich i środowisko. Przyjęte podczas 110. sesji stanowisko w sprawie programu prac Komisji w roku 2015 dotyczyło m. in. utworzonego w ostatnim czasie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Środki z funduszu mają być inwestowane w infrastrukturę, infrastrukturę transportową, kształcenie, badania i innowacje, energię ze źródeł odnawialnych oraz w MŚP i spółki o średniej kapitalizacji.

W jednym ze stwierdzeń ww. stanowiska Komitet Regionów z zadowoleniem przyjął fakt, że EFIS ma w ciągu najbliższych trzech lat zgromadzić środki w wysokości 315 mld euro w postaci dodatkowych inwestycji w obszarach strategicznych.

W związku z powyższym proszę Komisję o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Ile środków z EFIS zostanie przeznaczone na rzecz inwestycji infrastrukturalnych w Polsce?
  2. Czy samorządy będą miały wpływ na proces dystrybucji środków w regionach, subregionach i miastach? Czy będą mogły wpływać na wybór celu inwestycji?
  3. Jaki będzie rozdział środków pomiędzy poszczególne regiony Rzeczypospolitej Polskiej?

Odpowiedź udzielona przez wiceprzewodniczącego Jyrki Katainena w imieniu Komisji

Komisja pragnie odesłać Szanownego Pana Posła do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/1017 w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych, w którym określono, że niezależny komitet inwestycyjny podejmuje decyzję w sprawie wykorzystania gwarancji UE projekty rentowne gospodarczo i technicznie niezależnie od ich położenia geograficznego, zgodnie z rozporządzeniem[1].


[1]     Dz.U. L 169 1.7.2015

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!