Odpowiedź na zapytanie ws. środków przekazywanych przez UE do krajów Bliskiego Wschodu

Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowanie do Komisji Europejskiej ws. środków przekazywanych przez UE do krajów Bliskiego Wschodu. Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej udzielił komisarz Neven Mimica.

Treść zapytania :

W związku z wątpliwościami co do pomocy finansowej Unii Europejskiej dla krajów Bliskiego Wschodu, proszę Komisję o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Z jakich programów czy funduszy UE kieruje wsparcie finansowe dla krajów takich jak Arabia Saudyjska, Libia, Syria, Irak, Iran czy Egipt? Jakiego rzędu są to kwoty?
  2. Czy instytucje unijne monitorują sposób wydatkowania środków finansowych przekazywanych przez UE do tych państw?
  3. Czy przyznawanie środków finansowych przez UE dla tych państw uwzględnia poszanowanie praw mniejszości religijnych przez te kraje, ze szczególnym uwzględnieniem prześladowanej mniejszości chrześcijańskiej?

Odpowiedź na zapytanie :

UE wykorzystuje szereg instrumentów służących do realizacji celów jej polityki zagranicznej. Wraz z Instrumentem Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi, Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka jest wyrazem zaangażowania UE we wspieranie i promowanie demokracji w państwach trzecich. Głównym instrumentem w przypadku Egiptu, Libii i Syrii jest Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI). UE wstrzymała jednak współpracę z rządami Libii oraz Syrii. Libia otrzymuje również wsparcie z północnoafrykańskiego segmentu funduszu powierniczego UE na rzecz Afryki. Irak korzysta z pomocy dwustronnej w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju.

W 2016 r. umowy podpisane w ramach wyżej wymienionych instrumentów w przypadku Iraku, Egiptu, Libii i w Syrii opiewały łącznie na kwoty odpowiednio: 60 mln EUR, 140 mln EUR, 18 oraz 178 mln EUR. Środki pomocy humanitarnej wyniosły odpowiednio 159 mln EUR, 4 mln EUR, 10,8 oraz 143 mln EUR.

Arabia Saudyjska oraz Iran nie korzystają z dwustronnej pomocy UE na rzecz rozwoju. W 2016 r. w Iranie wdrożono projekty humanitarne o wartości 12,5 mln EUR.

Szczegółowe informacje dotyczące interesujących Pana Posła kwot oraz monitorowania dostępne są na stronie internetowej Komisji.

Komisja jest świadoma obaw dotyczących mniejszości, a w tym prześladowania mniejszości chrześcijańskiej. W programach UE uwzględnia się poszanowanie podstawowych wartości. Za pośrednictwem tych programów podejmuje się interwencje, aby konkretnie przeciwdziałać podstawowym przyczynom prześladowań. Spójne stosowanie podejścia opartego na prawach człowieka jest gwarancją na to, że działania w ramach współpracy docierają do społeczności najbardziej narażonych na zagrożenia. UE będzie nadal korzystać z pełnego zakresu swoich instrumentów, aby bronić praw wszystkich osób należących do wspólnot religijnych lub wyznaniowych oraz mniejszości.

https://ec.europa.eu/europeaid/2016-annual-report-implementation-european-unions-instruments-financing-external-actions-2015-0_en

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!