Odpowiedź na zapytanie ws. specjalnego przedstawiciela ds. promocji wolności religii i przekonań poza terytorium Unii Europejskiej

Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowanie do Komisji Europejskiej ws.  specjalnego przedstawiciela do spraw promocji wolności religii i przekonań poza terytorium Unii Europejskiej. Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej udzielił komisarza Neven Mimica.

Treść zapytania:

W związku z upływającą w maju kadencją powołanego w 2016 roku specjalnego przedstawiciela do spraw promocji wolności religii i przekonań poza terytorium Unii Europejskiej, zwracam się do Komisji Europejskiej z następującymi pytaniami:

1. Czy planowane jest przedłużenie kadencji specjalnego przedstawiciela do spraw promocji wolności religii i przekonań poza terytorium Unii Europejskiej?

2. Czy Komisja Europejska zakłada rozszerzenie jego kompetencji?

3. Czy Komisja Europejska podejmowała lub będzie podejmować działania w kwestiach, jakie specjalny przedstawiciel do spraw promocji wolności religii i przekonań poza terytorium UE podejmuje?

Odpowiedź na zapytanie :

1. Komisja mianowała specjalnego przedstawiciela ds. promowania wolności religii i przekonań poza granicami UE na jednoroczną kadencję z możliwością przedłużenia. Mianowanie Jána Figel’a stało się skuteczne z dniem 6 maja 2016 r. W ramach pełnienia funkcji specjalnego przedstawiciela Ján Figeľ zatrudniony jest jako specjalny doradca komisarza ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju. W niedługim czasie zostanie podjęta decyzja w sprawie przedłużenia jego mandatu.

2. Na tym etapie Komisja nie zamierza rozszerzać kompetencji specjalnego przedstawiciela.

3. Komisja uważa, że należy propagować i chronić wolność religii i przekonań poza UE w kontekście programów pomocy i dialogu z państwami trzecimi. Komisja ceni wszystkie sprawozdania i inne informacje otrzymywane od specjalnego przedstawiciela i uwzględnia je przy opracowywaniu i wdrażaniu różnych unijnych instrumentów polityki zagranicznej, takich jak współpraca na rzecz rozwoju. Komisja działa zgodnie z wytycznymi UE w sprawie propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań przyjętymi przez Radę w czerwcu 2013 r.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!