Odpowiedź na zapytanie ws. problemów przewoźników towarowych świadczących usługi na trasach UE-Rosja

Prof. Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej ws. problemów przewoźników towarowych świadczących usługi na trasach UE-Rosja. Odpowiedź udzielona przez komisarza Algirdasa Šemetę.

treść zapytania :

We wrześniu br. Rosja zamierza wprowadzić niezależnie od posiadanych już karnetów TIR dodatkowe ubezpieczenia dla przewoźników. Według Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ każdorazowo koszty dla przewoźników mogą wzrosnąć nawet o 1000 euro.

Kolejnym problemem, który może utrudnić ruch towarowy UE z Rosją jest fakt, że od 1 grudnia br. stowarzyszenie AsMAP przestanie być uznawane w Rosji za gwaranta karnetów TIR. Wówczas może zabraknąć podmiotu uprawnionego do wydawania, tym razem rosyjskim przewoźnikom, karnetów TIR. Doprowadzi to do sytuacji, w której rosyjskie ciężarówki na granicy z UE będą poddawane szczegółowym kontrolom.

Działania Rosji uderzą w interesy państw europejskich, a w szczególności w interesy polskich przewoźników, którzy wg Eurostatu w 2011 r. mieli 20 procent udziałów w międzynarodowych przewozach oraz tranzycie międzynarodowym. Polscy przewoźnicy byli również liderami w przewozach na dalekich trasach: od tysiąca km do ponad dwóch tysięcy km.

W związku z powyższym zwracam się do Komisji z następującymi pytaniami:

1.    Jakie działania zamierza podjąć Komisja w sprawie narastających problemów przewoźników realizujących zlecenia na trasach UE – Rosja?

2.    Czy Komisja posiada plan wsparcia europejskich przewoźników w sporze z Rosją?

Odpowiedź udzielona przez komisarza Algirdasa Šemetę :

Komisja zamierza w dalszym ciągu poruszać tę kwestię na odpowiednich szczeblach wielostronnych (np. organów TIR) i dwustronnych, by zagwarantować, że poręczenia TIR będą dostępne w Rosji także po dniu 1 grudnia 2013 r. Komisja uważnie śledzi rozwój sytuacji i podejmuje odpowiednie środki.

Członek Komisji odpowiedzialny za podatki i unię celną, który pozostaje w kontakcie z szefem rosyjskiej Federalnej Służby Celnej (FCS), Andriejem Bieljaninowem, wezwał do odroczenia nowych wymogów z zamiarem ich ewentualnego wycofania. Sytuacja ta była także intensywnie rozpatrywana na szczeblu wielostronnym z Sekretarzem Wykonawczym Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych, Radą Wykonawczą TIR i Międzynarodowym Związkiem Transportu Drogowego. W następstwie tych działań FCS ograniczyła wdrażanie przedmiotowych środków w okręgach celnych Syberii i Dalekiego Wschodu, co de facto odroczy ich stosowanie przy granicy między UE i Rosją do dnia 1 grudnia 2013 r.

Chociaż Komisja będzie w dalszym ciągu aktywnie przyczyniać się do jak najszybszego rozwiązania zaistniałej sytuacji, obecnie nie istnieją programy, w ramach których możliwe byłoby udzielenie wsparcia finansowego poszkodowanym przewoźnikom.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!