Odpowiedź na zapytanie ws. partnerstwa w sprawie Handlu i Inwestycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej w sprawie Partnerstwa w Sprawie Handlu i Inwestycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Odpowiedź udzielona przez komisarz Cecilię Malmström w imieniu Komisj Europejskiej.

Treść zapytania :

Rada Unii Europejskiej na posiedzeniu 9 października 2014 r. zdecydowała o upowszechnieniu wytycznych w zakresie negocjacji dotyczących Transatlantyckiego Partnerstwa w Sprawie Handlu i Inwestycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (TTIP).

Jedną z ważniejszych kwestii przy zawarciu TTIP jest konieczność zabezpieczenia słabszych sektorów Unii Europejskiej przed amerykańską konkurencją. Z tego względu umowa zawierała będzie postanowienia obejmujące dodatkowe zobowiązania.

Komitet Regionów podczas 110. sesji plenarnej, 11-12 lutego 2015 r. podjął stanowisko w sprawie programu prac Komisji Europejskiej m. in. na temat działań Komisji w sprawie TIPP. W jednym ze stwierdzeń ww. stanowiska: „Popiera niedawne wysiłki Komisji, aby zwiększyć przejrzystość negocjacji w sprawie porozumień handlowych, a w szczególności Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP). Podkreśla z naciskiem, że wyniki negocjacji nie powinny negatywnie wpłynąć na małe gospodarki lokalne i regionalne, że należy kontynuować ochronę etykietowanych regionalnie produktów żywnościowych i że należy zachować europejskie standardy w zakresie ochrony zdrowia i ochrony środowiska, jak również struktury prawne i procedury UE oraz krajów członkowskich.”

W związku z powyższym proszę Komisję o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Jakie środki przewiduje Komisja przeznaczyć na ochronę małych gospodarek lokalnych, szczególnie tych wdrażających produkty regionalne?
  2. Jakie zabezpieczenia oraz formy wsparcia zostaną ustanowione w celu wsparcia ww. producentów?

Odpowiedź udzielona przez komisarz Cecilię Malmström w imieniu Komisj Europejskiej

Komisja wielokrotnie podkreślała, że ogólnym celem negocjacji dotyczących transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) jest ograniczenie zbędnych formalności administracyjnych, zmniejszenie kosztów prowadzenia transatlantyckiej działalności gospodarczej oraz ułatwienie przedsiębiorstwom przestrzegania prawa amerykańskiego i europejskiego przy jednoczesnym osiągnięciu poziomu zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, który każda ze stron uważa za stosowny. Obie strony wielokrotnie wyraźnie informowały opinię publiczną o tym, że TTIP nie spowoduje obniżenia tych standardów. Struktury i procedury prawne UE i państw członkowskich również nie są zagrożone.

W kwestii oznaczeń geograficznych UE Komisja dąży do osiągnięcia odpowiedniego poziomu ochrony kluczowych oznaczeń geograficznych UE w Stanach Zjednoczonych. Przyniesie to korzyść wielu producentom rzemieślniczym, często małym przedsiębiorstwom, którzy zostaną objęci większą ochroną i będą dysponować większymi możliwościami sprzedaży swoich wysokiej jakości produktów na rynku amerykańskim. Działania te przyniosą również korzyść konsumentom, którzy chcą być pewni, że kupują autentyczny produkt. UE nadal nie będzie pozwalać na import produktów, które naruszają nasze przepisy dotyczące oznaczeń geograficznych, takich jak Schwarzwälder Schinken, Gouda Holland lub Tiroler Speck.

Ponadto Komisja docenia wagę małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dla ogólnego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz innowacji. W związku z tym negocjuje treść rozdziału dotyczącego MŚP[1] w ramach TTIP, aby zachęcić MŚP do korzystania z możliwości stworzonych przez TTIP.


[1]     http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!