Odpowiedź na zapytanie ws. oznaczeń i klasyfikacji żywności

Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej w sprawie oznaczeń i klasyfikacji żywności. Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej udzielił przez komisarz Karmenu Vella.

Treść zapytania :

Polska żywność od lat słynie ze znakomitej jakości, smaku i właściwości zdrowotnych. Z informacji płynących z Komisji Europejskiej wynika, iż planowane jest wprowadzenie specjalnych etykiet środowiskowych. Ma to być oznaczenie informujące o produktach, które powstały w krajach, których gospodarki opierają się głównie na spalaniu węgla. Konieczność dodatkowego oznaczania, a właściwie stygmatyzowania, produktów wyprodukowanych w krajach takich jak Polska ogranicza ambicje i hamuje rozwój, szczególnie jeżeli chodzi o żywność wysokiej jakości. W związku z tym, iż Komisja Europejska planuje wprowadzenie metody badania wpływu produktu na środowisko od momentu pozyskania surowca, jego wytworzenia, aż do utylizacji (LCA) proszę KE o odpowiedź na pytania:

  1. Czy KE dostrzega, iż spadek konkurencyjności przełoży się negatywnie na eksport produktów z krajów, które opierają swoją gospodarkę na energii węglowej?
  2. Czy wprowadzenie nowej metody life cycle assessment, oznacza dla przedsiębiorstw wyższe koszty? Jeżeli tak, to jakiego rzędu?
  3. Czy KE planuje oznaczenia dla produktów lepszych jakościowo a zarazem zdrowszych, bez względu na surowce naturalne potrzebne do ich produkcji?

Odpowiedź na zapytanie udzielone przez komisarza Karmenu Vellę :

Komisja nie planuje etykietowania produktów jako pochodzących z krajów silnie uzależnionych od węgla.

Komisja opracowuje metodę odnoszącą się do śladu środowiskowego produktu (PEF), opierającą się na ocenie cyklu życia i przyjętą w drodze zalecenia 179/2013, które zawiera informacje o ogólnej efektywności środowiskowej produktu. Jest ona obecnie testowana w fazie pilotażowej z szerokim udziałem zainteresowanych stron. Energia elektryczna wykorzystywana do produkcji jest jednym z wielu elementów, które należy wziąć pod uwagę przy oznaczaniu śladu środowiskowego produktu. Celem etapu pilotażowego jest dopracowanie metody odnoszącej się do śladu środowiskowego produktu. Komisja będzie następnie badać możliwości stosowania PEF do mierzenia i przekazywania informacji dotyczących środowiska.

Koszty związane z ocenami cyklu życia (LCA) są różne dla różnych przedsiębiorstw. Komisja pracuje nad narzędziami wsparcia dla przedsiębiorstw w rozwijaniu LCA w celu utrzymywania kosztów na niskim poziomie. Oczekuje się, że koszty wdrożenia PEF będą jednak niższe niż inne metody LCA dostępne na rynku. Dla przedsiębiorstw, które już stosują podejście LCA, przestawienie się na PEF doprowadziłoby do obniżenia kosztów netto.

Stosowanie metody PEF jest również odpowiednie dla żywności i produktów niespożywczych. W obecnej fazie pilotażowej sektor przemysłu testuje stosowanie metody PEF na 26 grupach produktów, z których 11 jest związanych z żywnością.

Metoda oznaczania śladu środowiskowego produktu jest ograniczona do ekologiczności produktu.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!