Odpowiedź na zapytanie ws. opóźnienia w przyjęciu programów operacyjnych dla Polski

Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszard Legutko złożył interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie opóźnienia w przyjęciu programów operacyjnych dla Polski. W imieniu komisji odpowiedzi udzieliła komisarz Corina Creţu.

Treść zapytania : 

Według informacji, które płynęły w 2013 roku z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej, programy operacyjne zarówno o zasięgu ogólnopolskim jak i regionalnym miały być gotowe do lata 2014 roku. Niestety terminy te nie zostały dotrzymane. Obecny stan negocjacji i przygotowania programów operacyjnych dla Polski, jest mocno opóźniony. Z ostatnich informacji wynika, że negocjacje Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz przedstawicieli samorządów województw mogą zakończyć się dopiero w pierwszym kwartale 2015 roku.

Tak duże opóźnienie będzie skutkowało m.in. ograniczeniem czasu, który Polska będzie miała na wdrożenie projektów i wydatkowanie funduszy unijnych w ramach polityki spójności.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Co jest powodem tak znacznego opóźnienia negocjacji w sprawie ostatecznego kształtu programów operacyjnych dla Polski?

2. Czy Rząd RP oraz samorządy województw dostarczyły Komisji Europejskiej w wymaganym terminie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia negocjacji?

3. Kiedy zostanie zakończony proces negocjacji ostatecznego kształtu programów operacyjnych dla Polski?


Odpowiedź udzielona przez komisarz Corinę Creţu w imieniu Komisji :

1. Jesteśmy obecnie w trakcie finalizacji programów operacyjnych dla Polski. Nie jest prawdą, że Komisja wyznaczyła termin finalizacji programów na lato 2014 r. Władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisja intensywnie pracują nad przyjęciem skutecznych oraz przyjaznych programów operacyjnych.

2. Rząd RP przedłożył umowę o partnerstwie dnia 10 stycznia 2014 r., a przewidziany w przepisach termin wyznaczony był na 22 kwietnia 2014 r. Następnie, przed dniem 10 kwietnia 2014 r. przedłożono 22 projekty programów (6 o zasięgu ogólnopolskim i 16 o zasięgu regionalnym). Było to zgodne z przewidzianym w przepisach terminem, zgodnie z którym projekty programów powinny zostać dostarczone nie później niż 3 miesiące od przedłożenia umowy o partnerstwie. Oznacza to, że zarówno rząd RP, jak i władze regionalne dotrzymały wymaganych w prawie terminów dostarczenia dokumentów. Polską umowę o partnerstwie przyjęto dnia 23 maja 2014 r.

3. Ukończenie wszystkich programów dla Polski przewiduje się na początek 2015 r. Jednakże kilka programów (zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i regionalnym) może zostać ukończonych już w 2014 r., zakładając, że wszystkie niezbędne informacje zostaną dostarczone na czas, a ich jakość będzie zadowalająca. Przed przyjęciem każdego programu Komisja jest zobowiązana do zapewnienia jego zadowalającej jakości. Zgodnie z reformą polityki spójności Unii Europejskiej program musi cechować się wyraźną logiką interwencji oraz zorientowaniem na wyniki. Komisja nie może dopuścić, aby przyśpieszenie przyjmowania programów odbywało się kosztem ich jakości, ponieważ osłabiłoby to skuteczność oraz wartość dodaną polityki spójności.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!