Odpowiedź na zapytanie ws. obowiązku płacy minimalnej dla zagranicznych firm przewozowych w Niemczech

Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej w sprawie obowiązku płacy minimalnej dla zagranicznych firm przewozowych w Niemczech. Odpowiedź udzielona przez komisarz Violetę Bulc w imieniu Komisji Europejskiej.

Treść zapytania :

Od 1 stycznia br. w Niemczech weszła w życie regulacja prawna, która wprowadza obowiązek płacy minimalnej dla zagranicznych firm przewozowych. Podobne rozwiązania prawne zamierza wprowadzić również rząd francuski.

Oczywiste jest, że takie działania godzą w unijną zasadę swobodnego przepływu kapitału, osób i towaru. Jest to również książkowy przykład na protekcjonistyczne działania Niemiec i Francji wobec swoich przedsiębiorców.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

  1. Jakie działania w powyższej sprawie podjęła już Komisja Europejska?
  2. Jak Komisja zamierza doprowadzić do sytuacji ponownego przestrzegania zasady swobodnego przepływu kapitału, osób i towarów na międzynarodowym rynku przewozów drogowych?
  3. Czy Komisja zażądała od rządu Niemiec cofnięcia przepisów łamiących podstawowe zasady UE?

Odpowiedź udzielona przez komisarz Violetę Bulc w imieniu Komisji Europejskiej :

Komisja przyjmuje z zadowoleniem wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia w Niemczech, jako zasadniczo zbieżne z założeniami polityki społecznej Komisji. Stosowanie niemieckich przepisów do sektora transportu musi być jednak zgodne z prawem UE, w szczególności dotyczącym swobody przepływu towarów oraz świadczenia usług. Oznacza to m.in., że środek musi być niedyskryminacyjny i że wprowadzenie ograniczenia tych swobód zawsze musi być uzasadnione i stosowane z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.

Służby Komisji poddają obecnie gruntownej ocenie niemieckie przepisy o minimalnym wynagrodzeniu i ich wpływ na sektor transportu oraz na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, w szczególności biorąc pod uwagę informacje przekazane przez władze niemieckie w odpowiedzi na zapytanie Komisji. Ocena prawna jest złożona, gdyż dotyczy nie tylko podstawowych zasad Traktatu UE, a w szczególności podstawowych swobód przepływu towarów i świadczenia usług, lecz również kilku aktów prawnych, w tym dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz rozporządzeń dotyczących dostępu do rynku transportu rzeczy i osób. Szczegółowa ocena jest przeprowadzana w odniesieniu do każdego typu działalności przewozowej, tj. przewozu, transportu międzynarodowego i kabotażu. Komisja podejmie decyzję w sprawie dalszych działań na podstawie wyników wszechstronnej oceny i w miarę możliwości jak najpilniej poinformuje o niej Parlament.

Władze niemieckie postanowiły zawiesić stosowanie krajowych środków do działalności przewozowej do momentu zakończenia oceny ich zgodności z prawem i zasadami UE. W odniesieniu do pozostałych rodzajów działalności transportowej Komisja nie może nałożyć obowiązku zawieszenia środka, dopóki ocena nie zostanie zakończona.  

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!