Odpowiedź na zapytanie ws.nierównego traktowania przez Komisję państw członkowskich udzielających pomocy publicznej swoim przedsiębiorstwom

Prof. Ryszard Legutko złożył zapytanie ws. nierównego traktowania przez Komisję państw członkowskich udzielających pomocy publicznej swoim przedsiębiorstwom. Odpowiedź udzielona przez komisarza Joaquina Almunię.

Treść odpowiedzi:

W kwestii środków pomocy zastosowanych po przystąpieniu do Unii Europejskiej wszystkie państwa członkowskie, bez względu na to, kiedy przystąpiły do Unii, są traktowane jednakowo, jeśli chodzi o reguły pomocy państwa i praktykę wykonawczą Komisji. W pewnych przypadkach kontrola pomocy państwa podlega innym zasadom, w zależności od lokalizacji beneficjenta pomocy, na przykład w postaci mniej restrykcyjnych warunków pomocy państwa w obszarach objętych pomocą. Różnice te są jednak związane z obiektywnymi cechami takich obszarów i nie wynikają wyłącznie z tego, w jakim państwie członkowskim znajduje się beneficjent.

Od dnia 1 maja 2004 r. łączna liczba decyzji nakazujących odzyskanie nielegalnej i niezgodnej z przepisami pomocy państwa wyniosła 121. Spośród tych spraw 5 (4%) dotyczyło Polski. Ze względu na dużą ilość informacji, o które proszono, Komisja przesyła Szanownemu Panu Posłowi oraz Sekretariatowi Parlamentu tabelę zawierającą wykaz odnośnych decyzji, ze wskazaniem m.in. państwa członkowskiego.

Szczegółowe informacje na temat tych spraw oraz treść odnośnych decyzji opublikowane są na stronie internetowej Komisji.

W kwestii beneficjentów i kwot otrzymanej pomocy Komisja podkreśla, że wiele przypadków odzyskania pomocy dotyczy programów pomocy, których beneficjenci nie są znani w momencie podejmowania decyzji, podobnie jak konkretne kwoty, a informacje na ich temat uzyskuje się dopiero na późniejszym etapie, podczas odzyskania pomocy.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!