Odpowiedź na zapytanie ws. kwalifikowalności VAT-u do wkładu funduszy unijnych w nowym budżecie UE

Prof. Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej ws. kwalifikowalności VAT-u do wkładu funduszy unijnych w nowym budżecie UE. Odpowiedź udzielona przez komisarza Johannesa Hahna.

treść zapytania:

W związku z brakiem jednoznacznej informacji na temat tego, czy VAT będzie kosztem kwalifikowanym do wkładu funduszy unijnych na terenie Polski, zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy VAT będzie kosztem kwalifikowanym do wkładu funduszy unijnych na terenie Polski w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020?

odpowiedź udzielona przez komisarza Johannesa Hahna:

Przepisy uzgodnione przez współprawodawców w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2014-2020 stanowią, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, chyba że jest to podatek niepodlegający zwrotowi zgodnie z krajowym ustawodawstwem VAT.

Podobne przepisy będą obowiązywać wobec dotacji UE przyznanych w ramach zarządzania bezpośredniego, z wyjątkiem działań, w które zaangażowani są beneficjenci publiczni, np. organy publiczne. Podatek VAT zapłacony w związku z takimi działaniami nie będzie kwalifikował się do finansowania UE.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!