Odpowiedź na zapytanie ws. kryteriów rozpatrywania skargi przez Komisję Europejską

Poseł do Parlamentu Europejskiego złożył w dniu 11 lipca 2016 r. zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej ws. kryteriów rozpatrywania skargi przez Komisję Europejską. W imieniu Komisji odpowiedzi udzieliła komisarz Margrethe Vestager.

Treść zapytania:

Jakie przepisy/mechanizmy/kodeksy etyczne stosuje Komisja Europejska w celu zapewnienia swojej bezstronności w badaniu skargi złożonej przez firmę FAKRO (Sygnatura sprawy: AT.40026 – Velux) przeciwko duńskiej spółce Velux, biorąc pod uwagę narodowość Komisarz Margrethe Vestager (byłej minister gospodarki Królestwa Danii) oraz jej wypowiedź z 2013 roku dla Bloomberg.com, cytat: „Z naszego doświadczenia wynika, że nie da się chronić duńskich interesów, nie będąc blisko rdzenia Europy. Nie będąc tam, nie ma się wpływu na skutki jej działań”?

Odpowiedź na zapytanie:

Obejmując urząd, wszyscy członkowie Komisji (w tym komisarz ds. konkurencji) złożyli oficjalną przysięgę[1] przed Trybunałem Sprawiedliwości UE na podstawie art. 245 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w której zobowiązali się wykonywać swoje obowiązki w sposób w pełni niezależny, działając w ogólnym interesie Unii.

Wykonując swoje obowiązki, komisarze są również zobowiązani przestrzegać przepisów kodeksu postępowania[2], w którym zawarto dalsze rozwinięcie wspomnianej zasady niezależności.

Urzędnicy Komisji są również zobowiązani wypełniać swoje zadania w sposób obiektywny, bezstronny i w poszanowaniu obowiązku zachowania lojalności wobec Unii, jak stanowi art. 11 regulaminu pracowniczego[3].

Szanowny Pan Poseł może być więc spokojny, że podczas oceny skargi złożonej przez firmę FAKRO w sprawie o sygnaturze AT.40026 – Velux, Komisja podejmuje działania w sposób w pełni bezstronny, w interesie Unii.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!