Odpowiedź na zapytanie ws. Kanału Śląskiego jako inwestycji w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk

Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszard Legutko złożył interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie Kanału Śląskiego jako inwestycji w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk. W imieniu komisji odpowiedzi udzielił komisarz Siim Kallas.


Treść zapytania :

Jednym z korytarzy transportowych sieci bazowej przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 17 października 2013 r. jest korytarz Bałtyk–Adriatyk, prowadzący między innymi przez uprzemysłowione rejony Południowej Polski (Górny Śląsk).

Korytarze transeuropejskie miały w założeniu obejmować 3 gałęzie transportu. W przypadku Polski prawie całkowicie został jednakże pominięty transport wodny. Tymczasem dokumenty zawierające analizy i badania ostatnio wykonane w Polsce oraz doświadczenia europejskie wskazują na pilną konieczność podjęcia kluczowych decyzji dotyczących rozwoju dróg wodnych w Południowej Polsce.

Wykorzystanie ekologicznego transportu wodnego śródlądowego pozwoli nie tylko usunąć aktualnie istniejące bariery komunikacyjne na linii Śląsk–Małopolska (Kraków), ale także stworzy nową jakość w infrastrukturze transportowej, zarządzaniu logistycznym oraz w systemach przewozowych, a także przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2.

Kluczowym priorytetem do realizacji na terenie Polski jest tzw. Kanał Śląski biegnący od Koźla, przez Rybnik, Żory, do Oświęcimia. Kanał w zamierzeniu miałby łączyć dwie najdłuższe w Polsce rzeki – Wisłę oraz Odrę.

W związku z tym zwracam się uprzejmie do Pana Komisarza o odpowiedź, jakie są szanse na dzień dzisiejszy na włączenie Kanału Śląskiego do listy priorytetów inwestycyjnych korytarza Bałtyk–Adriatyk?

Odpowiedź udzielona przez wiceprzewodniczącego Komisji Siima Kallasa w imieniu Komisji :

Jakkolwiek celem Komisji jest rozwój zrównoważonej multimodalnej sieci transportowej, do sieci kompleksowej można włączyć jedynie te śródlądowe drogi wodne, które spełniają co najmniej warunki klasy IV zgodnie z klasyfikacją Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ), jak wyjaśniono w pkt 1 (2) dokumentu roboczego służb Komisji pt. „Metodologia planowania transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T)”[1].

Ani odcinek Odry na południe od Kostrzyna nad Odrą, ani Wisła nie spełniają wymogów klasy IV, nie należą one do sieci kompleksowej, a zatem nie są częścią sieci bazowej ani korytarzy. W związku z powyższym kanał łączący te dwie rzeki nie został uznany za część sieci bazowej i z tego powodu nie mógł zostać wpisany na listę inwestycji priorytetowych w odniesieniu do korytarza Bałtyk – Adriatyk.


[1]     SWD(2013)542 final.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!