Odpowiedź na zapytanie ws. dywersyfikacji dostaw energii

Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej w sprawie dywersyfikacji dostaw energii. Odpowiedzi udzielił komisarz Miguel Arias Cañete w imieniu Komisji Europejskiej.

Treść zapytania :

Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego opowiedziała się w grudniu ubiegłego roku za odrzuceniem propozycji nowej unijnej dyrektywy na temat jakości paliw, która ułatwiłaby import ropy z piasków bitumicznych z Kanady. To niespodziewane rozstrzygnięcie w obliczu deklaracji o konieczności dywersyfikacji dostaw energii. Na takim rozwiązaniu skorzystają dotychczasowi dostawcy. W przypadku Polski są to w ponad 90 % dostawcy z Rosji. Dodać należy, że w obecnej sytuacji za wschodnią granicą naszego kraju, import ten jest w dużym stopniu niepewny.

W chwili obecnej kanadyjska ropa z piasków bitumicznych jest nieobecna na rynku europejskim. Jednak w przypadku realizacji ropociągu Keystone XL z Kanady do USA mogłaby się okazać dostępna i atrakcyjna dla europejskich odbiorców. Stawką jest tu konkurencyjność dostaw i bezpieczeństwo energetyczne w Europie. Technologie wydobycia ropy z piasków bitumicznych są cały czas ulepszane. W przeciwieństwie do Rosji, która wydobywa ropę starymi, „brudnymi” technologiami, Kanada jest krajem dbającym o zachowywanie najwyższych standardów ekologicznych.

W związku z powyższym proszę Komisję o odpowiedź na poniższe pytania:

1.    Czy Komisja podejmie działania mające na celu dywersyfikację dostaw energii na rynek europejski?

2.    W jaki sposób Komisja zamierza wpłynąć na dostawców z Rosji, aby przedstawiali wskaźniki środowiskowe wydobycia i transportu ropy?

Odpowiedź na zapytanie :

W strategii na rzecz unii energetycznej, którą Komisja ogłosiła w dniu 25 lutego 2015 r., podkreślono znaczenie dywersyfikacji źródeł energii, dostawców i kanałów zaopatrzenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa i odporności dostaw energii dla obywateli i przedsiębiorstw europejskich oraz zaproponowano szereg działań, wraz z planem działania, które mają umożliwić realizację tego celu. Częścią tej strategii jest dalszy rozwój partnerstwa energetycznego UE z Kanadą.

W ramach dialogu energetycznego między UE a Rosją UE nieustannie podkreśla znaczenie zapewnienia jak najbardziej przyjaznych środowisku norm dotyczących wydobycia i transportu ropy naftowej, w szczególności w odniesieniu do kwestii związanych ze spalaniem gazu ziemnego „mokrego”. Prace te będą prowadzone w odpowiednim czasie w przyszłości. Jak stwierdzono w strategii ramowej na rzecz unii energetycznej, jeżeli warunki na to pozwolą, UE rozważy przekształcenie swoich stosunków z Federacją Rosyjską w dziedzinie energii.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!