Odpowiedź na zapytanie ws. dyskryminacji Polaków na rynku pracy Unii Europejskiej

Prof. Ryszard Legutko złożył zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej ws. dyskryminacji Polaków na rynku pracy Unii Europejskiej. Odpowiedź udzielona przez komisarza László Andoraw.

Treść zapytania :

Art. 45 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi o fundamentalnych swobodach UE, w tym o swobodzie przepływu osób. Uzupełnieniem art. 45 jest dyrektywa o prawie obywateli Unii i członków oraz ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Niestety to fundamentalne prawo jest coraz częściej podważane przez polityków poszczególnych państw Unii Europejskiej; i tak 9 września br. na wniosek holenderskiego ministerstwa pracy i polityki społecznej ma odbyć się szczyt, na którym będą poszukiwane rozwiązania mające na celu ograniczenie możliwości zatrudniania obywateli Unii Europejskiej pochodzących z części wschodniej wspólnoty.

Te zinstytucjonalizowane działania realizowane w Holandii przez lewicową Partię Pracy niestety nie są odosobnione. Podobne działania cechujące się niechęcią do obywateli Polski są prowadzone przez Partię Pracy w Wielkiej Brytanii, o czym głośno było na Wyspach na początku sierpnia br., kiedy politycy tej partii skrytykowali brytyjskie sieci handlowe za przyjęcie do pracy 800 polskich pracowników.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem:

Jakie działania zamierza podjąć Komisja w obronie art. 45 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

Odpowiedź udzielona przez komisarza László Andoraw

Komisja nie może podjąć bezpośrednich działań wobec wspomnianych polityków w związku z wypowiedziami na temat zatrudniania pracowników z innych państw UE. Wielokrotnie podkreślała jednak, że swobodny przepływ pracowników jest korzystny zarówno dla gospodarki, jak i rynku pracy, ponieważ pozwala dopasować podaż umiejętności do popytu na rynku na pracy. Ponadto regularnie wzywa, by przedstawić twarde dowody w postaci danych statystycznych na poparcie takich negatywnych publicznych oświadczeń. Komisja wielokrotnie potwierdzała, że swoboda przemieszczania się jest jedną z podstawowych wolności, której nie można ograniczać. Jeżeli zostaną wprowadzone jakiekolwiek ograniczenia niezgodne z unijnymi przepisami, jako strażnik Traktatu Komisja podejmie niezbędne kroki.

Komisja pragnie również odesłać szanownego Pana Posła do odpowiedzi udzielonej na pytanie E-9936/2013[1] w podobnej sprawie.

 [1]     http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/parliamentary-questions.html

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!