Odpowiedź na interpelację ws. zalecenia usunięcia z monety euro na Słowacji symboli religijnych

Prof. Ryszard Legutko złożył interpelację skierowaną do Komisji Europejskiej ws.zalecenia usunięcia z monety euro na Słowacji symboli religijnych.

treść interpelacji

18 listopada br. rzeczniczka Narodowego Banku Słowackiego poinformowała, że Komisja Europejska zaleciła usunięcie z projektu monety o nominale dwóch euro z wizerunkami świętych Cyryla i Metodego krzyży na ich ornatach oraz aureol. Działania Narodowego Banku Słowacji miały na celu upamiętnienie 1150 rocznicy przybycia obu świętych na Morawy. Wizyta ta w sposób bezsporny zaważyła na dalszej historii tej części Europy.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na pytanie: dlaczego Komisja nie respektuje chrześcijańskich tradycji Europy?

odpowiedź na interpelację

Odpowiedź udzielona przez komisarza Olliego Rehna w imieniu Komisji :

Unia Europejska opiera się na poszanowaniu praw człowieka, w tym wolności religii i przekonań, oraz szanuje i wspiera różnorodność kulturową i religijną zgodnie z tym, co zapisano w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Historyczne znaczenie biskupów Cyryla i Metodego jest bezsporne, jednak w rozporządzeniu Rady (WE) nr 975/98, zmienionym rozporządzeniem 566/2012, przewidziano, że państwa członkowskie, przygotowując projekty monety euro, muszą uwzględnić fakt, że monety te są w obiegu w całej strefie euro. W ramach procedury konsultacji dwa państwa członkowskie wyraziły zastrzeżenia wobec przedmiotowego projektu i dlatego też zgłosiły swój sprzeciw co do wzoru tej monety okolicznościowej. Komisja nie posiada prawa weta.

W międzyczasie Słowacja przedstawiła ponownie projekt monety i uprzednie zastrzeżenia zostały przez państwa członkowskie wycofane. Projekt został zatwierdzony przez Radę.

Podziel się swoją opinią

Zapisz się do newslettera

Dołącz do naszej społeczności, aby być jednym z pierwszych informowanych o moich inicjatywach, projektach i działaniach w Parlamencie Europejskim - zapisz się teraz do newslettera!